doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

E-mail:   sedlak@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Tajemník ústavu
Místnost:   A1/1522
Telefon:   +420 54114 2408
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1522
Telefon:   +420 54114 2408

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Strojírenská technologie
 • 2004, Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění
 • 2014, doc., obor: Strojírenská technologie, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění,

Přehled zaměstnání

 • od 08/2005 až 10/2007 technický pracovník, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, FSI VUT v Brně
 • od 10/2007 asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 09/2008 až 02/2014, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 02/2014 – dosud, docent, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Technologie I (4TE)
 • Technologie výroby II (DTV)
 • Výrobní technologie II (3VT)
 • Výrobní technologie II (CVT)
 • Aplikovaná teorie obrábění (HAO)
 • Speciální technologie obrábění (HO1-K)
 • Speciální technologie obrábění (HO1)
 • Speciální technologie výroby (ESV-K)
 • Speciální technologie výroby (ESV)
 • Teorie obrábění (HTO)
 • Technologie obrábění (BtoP)
 • Technologie obrábění (DTB)
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství (BumvP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Rapid prototyping
 • Reverse Engineering
 • Technologie CAD/CAE/CAM

Akademické stáže v zahraničí

2014 - DTU Lungby, Dánsko (16.3 až 18.4.2014)

Univerzitní aktivity

2010-dosud, tajemník Ústavu strojírenské technologie

20.11.2014 - 20.11.2017, člen AS FSI VUT v Brně

Projekty

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Progresivní metody obrábění kompozitních materiálů

 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Sledování změny rozměrů voskových modelů vyrobených rychlým prototypováním za využití 3D skeneru

 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie

 • Fakultní projekt FSI r. 2008 - Analýza řezivosti nových typů vrtacích nástrojů

 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Simulace plnění formy vstřikovanou voskovou směsí
 • Fakultní projekt FSI r. 2009 - Analýza moderních metod zapichovaní na CNC strojích
 • Specifický výzkum 2010 - Kongruentní technologie velmi přesného obrábění tvarových ploch. (FSI-S-10-61)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • FRVŠ 1393 Aa 2013 Prostorový skener pro výuku reverzního inženýrství rno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138)
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky
 • 2015-2019, spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032 WP2 Advanced metal structures

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

8

Citace ostatní (bez autocitací)

20

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SEDLÁK, J.; DRÁBEK, T.; MOURALOVÁ, K.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.:
  Machining Issues of Titanium Alloys,
  International Journal of Metalcasting, Vol.9, (2015), No.2, pp.41-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.195-204, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.:
  Study of Materials Produced by Powder Metallurgy Using Classical and Modern Additive Laser Technology,
  Procedia Engineering, Vol.2015, (2015), No.1, pp.1232-1241, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.:
  Introduction to Processing of CT Clinical Metadata of Disabled Part of Patient Knee Joint,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.14, (2014), No.4, pp.611-618, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  China Foundry, Vol.8, (2011), No.1, pp.107-111, ISSN 1672-6421, Foundry Journal Agency
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SEDLÁK, J.; DRÁBEK, T.; MOURALOVÁ, K.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.:
  Machining Issues of Titanium Alloys,
  International Journal of Metalcasting, Vol.9, (2015), No.2, pp.41-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise

  Příspěvek pojednává o problematice obrábění dvou titanových slitin dvěma nástroji. Vzhledem k danému problému je větší část článku věnována metalografickému rozboru obou materiálů. Následuje popis pou-žitých nástrojů a podmínek obrábění. Dále je popsán test frézování obou slitin stopkovými frézami za současného snímání silových zatížení piezoelektrickým dynamometrem. Poslední část vyhodnocuje a po-rovnává získaná data. Na základě získaných informací jsou v závěru zhodnoceny problémy vyskytující se při obrábění, korespondující s vlastnostmi materiálů.
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; PÍŠKA, M.:
  Study of Materials Produced by Powder Metallurgy Using Classical and Modern Additive Laser Technology,
  Procedia Engineering, Vol.2015, (2015), No.1, pp.1232-1241, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá studiem materiálů vyrobených klasickou a moderní aditivní metodou Direct Metal Laser Sintering (prášková metalurgie). Výrobní metoda Direct Metal Laser Sintering spadá do souboru aditivních technologií Rapid Prototyping. Technologie Rapid Prototyping je progresivní skupina metod, které slouží k co nejrychlejší tvorbě modelů, prototypů a komponentů přímo na základě 3D dat. Podle použité technologie se v zařízeních Rapid Prototyping používají fotopolymery, termoplasty, speciálně upravený papír nebo kovové prášky. V současnosti tato výrobní zařízení vytváří nejen modely a prototypy, ale také slouží k výrobě nářadí, forem a součástí pro malosériovou výrobu.
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá testováním zkušebních vzorků vyrobených metodou Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tato aditivní metoda je založena na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Součástí příspěvku je popis metody DMLS, rozbor titanových slitin a vlastní experimentální část. Cílem experimentální části je porovnání jednotlivých struktur materiálu klasické a práškové metalurgie (DMLS) pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Příspěvek je ukončen zkouškami a rozborem testovaného vzorku vyrobeného práškovou metalurgií s cílem zjištění případných vad a jejich následných eliminací.
 • HORÁČEK, M.; CHARVÁT, O.; PAVELKA, T.; SEDLÁK, J.; MADAJ, M.; NEJEDLÝ, J.; DVOŘÁČEK, J.:
  Medical Implants by Using RP and Investment Casting Technologies,
  China Foundry, Vol.8, (2011), No.1, pp.107-111, ISSN 1672-6421, Foundry Journal Agency
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá výrobou náhrady kolenního kloubu pomocí technologie Rapid Prototyping. Cílem práce je navrhnout výrobní technologie určené na výrobu prototypu - využití technologií Rapid Prototypingu a přesného lití v ortopedii při operacích náhrad kolenního kloubu.
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

  Tvrdé povlaky na (Tix,Al1-x)N převládají s unikátními vlastnostmi náležícími nejpoužívanějším povlakům současnosti. Tyto povlaky jsou nanášeny PVD technologií s využitím buď obloukové metody nebo magnetronového naprašování. Nové nanokompozitní povlaky (Ti,Al)N a (Ti0,4,,Al0,6)N byly testovány za sucha i za mokra a tento dokument popisuje analýzu materiálového složení povlaku a testování řezivosti při zapichování kalené nízkolegované oceli.