doc. Ing. Josef Chladil, CSc.

E-mail:   chladil@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1523
Telefon:   +420 54114 2557

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965, Ing. - Fakulta strojní VUT v Brně, Strojírenská technologie - Obrábění
 • 1979, CSc. - Fakulta strojní VUT v Brně, Strojírenská technologie
 • 1986, Doc. - Fakulta strojní VUT v Brně, Strojírenská technologie
 • 1982 - SZ z angličtiny

Přehled zaměstnání

1965-1967, samostatný technolog, prototypová dílna ZKL Brno
1967-1986, odborný asistent, Stojírenská technologie, FS VUT v Brně,
1986 - dosud, docent, Ústav strojírenské technologie, FSI VUT v Brně,

 • 1996 - 2013, docent, Ústav nábytku, designu a bydlení, Mendelova Univerzita Brno

Pedagogická činnost

Předměty za posledních 5 let:
Technologie obrábění
Geometrické Modelování
Teorie obrábění
CAD / CAM systémy v výrobního inženýrství
CAD / CAM aplikace v strojírenské technologie
Theory of Machining

Vědeckovýzkumná činnost

2013 - 2015

Odpovědný řešitel projektu "Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky úsporných válečkových ložisek" přidělené MPO ČR

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.08.1981-31.01.1982, Univerzity of Wisconsin, Madison, USA, IREX mezinárodní výměna výzkumníků, stáž 6měsíců
 • 31.08.1985-30.06.1986, Univerzity of Texas, Ela Paso, USA, "Hostující profesor", fakulta strojní UTEP, 10 měsíců

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • OSIČKA, K.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J.; CHLADIL, J.:
  Tension of the Surface Layer in Machining Hardened Steels,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.17, (2017), No.1, pp.72-76, ISSN 1213-2489, J. E. Purkyne University in Usti n. Labem
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K.:
  Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.3, pp.612-622, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P.:
  High-Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.5, pp.899-908, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Acta Polytechnica, Vol.55, (2015), No.5, pp.347-351, ISSN 1210-2709, ČVUT
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Production of Prototype Parts Using Direct Metal Laser Sintering Technology,
  Acta Polytechnica, Vol.55, (2015), No.4, pp.260-266, ISSN 1210-2709, ČVUT
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; DRÁBEK, T.; MOURALOVÁ, K.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.:
  Machining Issues of Titanium Alloys,
  International Journal of Metalcasting, Vol.9, (2015), No.2, pp.41-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.:
  Introduction to Processing of CT Clinical Metadata of Disabled Part of Patient Knee Joint,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.14, (2014), No.4, pp.611-618, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise
 • KUBÍK, R.; CHLADIL, J.:
  Computer assistance program used for the optimal utilization of storage racks & pallets in the bearings manufacturing process,
  ERIN 2014 Proceedings of Abstract, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.:
  Hydrostatic roller burnishing aplied on surface layer of bearing steel,
  ERIN 2014 Proceedings of Abstract, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.:
  Production of prototype parts using Direct Metal Laser Sintering technology,
  ERIN 2014, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-13, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; OTOUPALÍK, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.2, pp.99-104, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013
 • SEDLÁK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; CHLADIL, J.; ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  The Influence of Lubricants on the Durability of Roller Bearings,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.4, pp.213-220, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
 • CHLADIL, J.:
  Tool Wear and Machinability of Wood-based Materials during Machining Process,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.13, (2013), No.2, pp.231-236, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; NOVÁK, L.:
  Návrh technologie výroby zadané součásti v podmínkách dílny ÚST FSI VUT v Brně,
  Strojírenská technologie, Vol.XVIII, (2013), No.2, pp.97-105, ISSN 1211-4162, UJEP
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; OTOUPALÍK, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.2, pp.99-104, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise

  Článek se zabývá změnami v povrchové vrstvě kroužku válečkované ložiskové oceli. Na vzorky materiálu 100Cr6 (CSN 14109) je jako dodatečná operace aplikována metoda hydrostatického válečkování a jsou vyhodnoceny změny v povrchové vrstvě obrobku. Pro lepší pochopení probíhajících jevů byla rovněž provedena simulace metodou konečných prvků.
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013

  Článek pojednává o problematice obrábění dokončovacím soustružením kalených materiálů při výrobě ložiskových kroužků. V této oblasti se jako standardní technologie využívá především broušení. Jedná se o náročný výrobní proces, který vyžaduje přesné stroje a optimálně stanovenou technologii. Za těchto podmínek lze v sériové výrobě produkovat součásti s předepsanými stupni uložení v tolerančním stupni IT 4 až IT 5 a za průměrné aritmetické úchylky profilu v rozmezí Ra=0,4 až Ra=0,8. Pro tyto podmínky se již delší období hledá alternativní technologie, která by zaručila stejné požadované hodnoty při jednodušších nárocích na výrobní proces. Jedna z vývojových cest se zaměřila na soustružení za použití progresivních řezných materiálů pro obráběcí nástroje. Jedná se především o použití kubického nitridu bóru (CBN). Levnější a dostupnější variantou je ale i aplikace slinutého karbidu skupiny H. Tento karbid je určený především pro dokončovací obrábění těžko obrobitelných materiálů. Co se týká geometrie nástroje, lze použít buď klasickou variantu s radiusovým ostřím nebo variantu v provedení Wiper. Na světovém trhu nabízejí renomované firmy tyto materiály ve formě vyměnitelných břitových destiček, nicméně jejich aplikace pro obrábění např. kalených materiálů závisí na dalších určujících vlivech. Zjednodušeně řečeno jedná se o soustavu stroj-nástroj-obrobek, kde je především důležitá její stabilita, jinými slovy tuhost upínacího systému. Jak ukázaly realizované a vyhodnocené praktické experimenty, není stanovení výchozých podmínek jednoduché. Získané zkušenosti z této oblasti jsou předmětem tohoto článku.
 • SEDLÁK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; CHLADIL, J.; ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  The Influence of Lubricants on the Durability of Roller Bearings,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.4, pp.213-220, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise

  Příspěvek popisuje stanovení různých faktorů maziva, které ovlivňují trvanlivost valivých ložisek nebo obecného valivého kontaktu. Jejich znalost je nezbytným předpokladem pro použití při výpočtu životnosti ložisek ze dvou pohledů. Především bude možné určit přesněji trvanlivost valivých ložisek nebo valivý kontakt se všemi ekonomickými důsledky. Prohloubení těchto informací umožní účelné a kontrolované zvýšení trvanlivosti valivých ložisek.
 • CHLADIL, J.:
  Tool Wear and Machinability of Wood-based Materials during Machining Process,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.13, (2013), No.2, pp.231-236, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise

  Příspěvek k řezným procesům materiálů na bázi dřeva
 • CHLADIL, J.:
  Rychlostní poměry při CNC obrábění rovinných křivek,
  Strojírenská technologie, Vol.15, (2010), No.3, pp.48-51, ISSN 1211-4162
  článek v časopise

  Proces řezání tvarových profilů je spojen s různými tvary křivek což znamená změny směrů, kterými se řezný nástroj pohybuje. Většina řezných procesů, které probíhají při frézování. Tyto operace jsou složené ze vzájemných pohybů jak řezného nástroje tak i obrobku. Relativní pohyb pak zahrnuje komplexní vektorovou analýzu, rotační pohyb obráběcího nástroje a křivka pohybu obrobku.