doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

E-mail:   lacko@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://lacko.otw.cz
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0627
Telefon:   +420 54114 2206

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1967, Ing., Fakulta letecká Vojenské akademie Brno, Obor výroba letadel
 • 1982, CSc., Fakulta elektrotechnická Vysokého učení technického v Brně, Obor Technická kybernetika
 • 24.3.1995 - Brno, Doc., Fakulta strojní Vysokého učení technického v Brně, Obor Automatické řízení

Přehled zaměstnání

 • 1967-1991, programátor-analytik, Výpočetní středisko TOS Kuřim
 • 1992- 2006, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2007 -dosud výzkumný pracovník

Pedagogická činnost

 • Výuka navrhování automatizovaných systémů řízení a nevýrobní automatizace pro bakalářské i magisterské studium
 • Výchova doktorandů (6 ukončilo studium obhájením disertace)

Externí lektor:

 • Centra vzdělávání a poradenství při rektorátu VUT v Brně
 • Francouzsko-české vzdělávací firmy GRADUA-CEGOS (1998 - 2005)
 • Švýcarsko-české společnosti METER (1998-2001)
 • International Institute for Research Wien (od 2000)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Oblasti výzkumu a vývoje:
 • - metody pro návrh a řízení projektů řídicích systémů
 • - analýza rizik automatizovaných systémů
 • - Mobilní robotické podvozky
 • - Integrovaná nevýrobní automatizace
 • - Jakost a testování software

Patenty:

 • Užitný vzor 15344 Solární chladící zařízení s elektronickým řízením
 • Užitný vzor 15959 Všesměrový podvozek se třemi poháněnými kulovými elementy
 • Užitný vzor 15951 Podvozek s hnací koulí
 • Užitný vzor 16 656 Všesměrový podvozek s maticí kuličkových elementů v roštu
 • Užitný vzor 19748 Solární panel s optickou koncentraci a přenosovými tělesy
 • Užitný vzor 18635 Podvozek s hnanou koulí
 • Užitný vzor 19748 Solární panel s optickou koncentrací a přenosovými tělesy
 • Užitný vzor 23554 Solární panel s optickou koncetrací sendvičového provedení
 • Užitný vzor 29608 Kryt svařovací helmy s automatickým posunem

Uplatněné metodiky:

 •  RIPRAN (Risk Project Analysis) pro analýzu projektových rizik
 •  MOAP (Mining of Automation Plans) vyhledávání námětů pro automatizaci
 •  DYPREP (Dynamics Prediction od Project) predikce vývoje projektů 

Univerzitní aktivity

 • 1997 - 2003, Zástupce ředitele Ústavu automatizace a informatiky
 • 1998 - 2006  Vedoucí odboru Automatizace

Mimouniverzitní aktivity

 • 2017 - dosud člen Fedaration Europian Risk Management Association
 • 2011 - dosud, předseda redakční rady časopisu Control Engineering Česko
 • 2000 - dosud, člen redakční rady časopisu IT System
 • 2005 - dosud, předseda A.S.I. Klub Brno
 • 1994 -  dosud člen International Project Management Association
 • 1998 - dosud, člen výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci
 • 1995 -  2009,  člen České společnosti pro systémovou integraci
 • 1996 - dosud, člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku
 • 2000 - dosud, člen České společnosti pro jakost

Spolupráce s průmyslem

 • 2008 dosud  PM Consulting

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2016 - finalista FERMA AWARD 2016 
 • 1996-1998, Člen vědecké rady Fakulty elektrotechnické
 • 2003- 2005 Člen vědecké komise certifikačního orgánu InternationalProject Management Association pro ČR
 • 2004-2007 Člen oborové komise doktorského studia, ÚEŘS FAST VUT v Brně
 • 2010 - Udělena medaile Leonarda da Vinciho od Asociace Strojních inženýrů

Projekty

 • 1999 - Projekt programu PHARE - Projekt DEMPCAE - modul Projektové řízení
 • 1999 - 2001 Projekt v rámci programu Leonardo - modul Projektové řízení
 • 1999 - 2003 Výzkumný záměr MŠMT - Automatizace technologií a procesů
 • 2003 - 2005 Výzkumný projekt MPO ČR - APS - Systém pro pokročilé plánování výroby (nositel NWT Computers)
 • 2007 Výzkumný záměr MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“
 • 2010 - 2011 Inovace výuky FP VUT Brno, číslo ESF CZ.1:07/2:2:00/15:0433
 • 2012 - 2014 Rozvoj klíčových dovednosti studentů VŠ reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0255, projekt VUT Brno

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

62

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LACKO, B.; DOLEŽAL, J.; BARTOŠKA, J.:
  ADVANCED PREDICTION OF PROJECT BY DYPREP METHOD,
  Mendel Journal series, pp.213-216, ISSN 1803-3814
  článek v časopise
  akce: 21st International Conference on Soft Computing — MENDEL 2015, Brno University of Technology, 23.06.2015-25.06.2015
 • LACKO, B.:
  Mobile robot multi-directional undercarriages and problem of robots cooperation,
  MM Science Journal, Vol.2011, (2011), No.10, pp.7-7, ISSN 1803-1269
  článek v časopise
 • LACKO, B.:
  Making use of ball elements in multi-direction undercarriages of mobile robots,
  JALOVECKY, R. and STEFEK, A. (ed.) Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2009. Brno : University of Defence,, pp.161-165, ISBN 978-80-7231-696-0, (2009), Univerziza obrany Brno
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2009, Brno, 01.12.2009-03.12.2009
 • LACKO, B.:
  Process approach to test a soft computing software products,
  Fifth international conference on soft computing applied in computer and economic environments, pp.101-106, ISBN 80-7314-108-6, (2007), European Polytechnical Institute Kunovice
  článek ve sborníku
  akce: ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroments, EPI Kunovice, 26.01.2007-26.01.2007
 • LACKO, B.:
  Revitalizing Company Information Systems and Compettive Advantages,
  Fourth international conference on soft computing applied in computer and economic environments, pp.73-81, ISBN 80-7314-084-5, (2006), European Polytechnical Instutute Kunovice
  článek ve sborníku
  akce: IV. ICSC - International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroment, Kunovice, 27.01.2006-27.01.2006
 • LACKO, B.:
  The risk analysis of soft computing projects,
  Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments, pp.163-170, ISBN 80-7314-025-X, (2004), Europan Polytechnical Institute
  článek ve sborníku
  akce: ICSC 2004, Kunovice, 29.01.2004-30.01.2004

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LACKO, B.:
  Mobile robot multi-directional undercarriages and problem of robots cooperation,
  MM Science Journal, Vol.2011, (2011), No.10, pp.7-7, ISSN 1803-1269
  článek v časopise

  Příspěvek popisuje kinematiku vícesměrového podvozku pro mobilní roboty s využitím kuličkových elementů, který má relativně jednoduché řízení. Použití těchto podvozků je diskutováno v navaznosti na problematiku spoluprace mobilních robotů.
 • LACKO, B.:
  Making use of ball elements in multi-direction undercarriages of mobile robots,
  JALOVECKY, R. and STEFEK, A. (ed.) Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2009. Brno : University of Defence,, pp.161-165, ISBN 978-80-7231-696-0, (2009), Univerziza obrany Brno
  článek ve sborníku
  akce: Advances in Mechatronics 2009, Brno, 01.12.2009-03.12.2009

  Příspěvek popisuje řešení dvou typů mobilních podvotlů, které využívají kuličkové elementy. Aplikace podvozků je možná pro oblast mobilních robotických systémů s vysokou manévrovací schopností. Podvozky mohou být využity pro manipulační vozíky ve skladovém hospodářství. Příspěvek popisuje technické řečení podvozků a jejich přednosti. Podvozky byly patentovány v roce 2005.
 • LACKO, B.:
  Process approach to test a soft computing software products,
  Fifth international conference on soft computing applied in computer and economic environments, pp.101-106, ISBN 80-7314-108-6, (2007), European Polytechnical Institute Kunovice
  článek ve sborníku
  akce: ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Enviroments, EPI Kunovice, 26.01.2007-26.01.2007

  The paper deals with a design of documents and processes applied to plan and control the procedure of testing in software product development. The design respects the principles of the ISO 9126 Standard, the ISO 9000:2000 Standard and the CMM model. The designed system of documents enables a PC support of document turn control by applying the workflow technology.
 • LACKO, B.:
  Cybernetics and Society at the Turn of the 21st Century,
  Kybernetika, Vol.42, (2006), No.2, pp.239-240, ISSN 0023-5954
  článek v časopise
  akce: Kybernetika a společnost na prahu XXI. století (55. výročí vydání knihy Kybernetika a společnost prof. N. Wienera), Brno, 25.11.2005-25.11.2005

  Příspěvek popisuje obsah a závěry z kolokvia Kybernetika a společnost na prahu XXI.století, které se konalo na VUT v Brně.
 • LACKO, B.:
  The risk analysis of soft computing projects,
  Second International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments, pp.163-170, ISBN 80-7314-025-X, (2004), Europan Polytechnical Institute
  článek ve sborníku
  akce: ICSC 2004, Kunovice, 29.01.2004-30.01.2004

  Příspěvek uvádí základní informace o metodě RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), která byla vyvinuta na VUT v Brně pro podporu analýzy v týmech řídící softwarové projekty. Metoda je zvláště vhodná pro analýzu rizik projektů firemních informačních systémů.