Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.

E-mail:   jaros.a@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1527
Telefon:   +420 54114 2404

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Bc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Vrtáky z rychlořezných ocelí a jejich využití.
 • 2010, Ing. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Aplikace PVD povlaků pro čelní frézování.
 • 2015, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Nové frézovací nástroje z rychlořezné oceli pro hrubovací operace.

Přehled zaměstnání

 • od 09/2014 až 06/2015 asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 07/2015 - dosud, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění I - EAC
 • Experimentální metody - HE1
 • Technologie obrábění - DTB
 • Technologie obrábění - BTop
 • Výrobní technologie II - 3VT

Vědeckovýzkumná činnost

 • HSS frézovací nástroje,
 • testování řezných nástrojů,
 • opotřebení břitu,
 • integrita povrchu,
 • odborná školení - technologie obrábění,
 • technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu,
 • výroba silikonových forem.

Akademické stáže v zahraničí

 • 01/2013 až 06/2013 - Zahraniční studijní stáž na Technical University of Denmark (DTU), 2800 Kgs. Lyngby (Dánsko).

Projekty

 • Specifický výzkum 2011: Analýza řezivosti a opotřebení nástrojů z HSS ocelí s PVD povlaky na bázi (Al,Ti,Cr)N a jejich dynamických vlastností s využitím modální analýzy při čelním frézování.
 • Specifický výzkum 2012: Nový HSS frézovací nástroj s vnitřním chlazením pro hrubování.
 • Specifický výzkum 2013: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2014: Analýza zvukového spektra obráběcího procesu.
 • Specifický výzkum 2016: Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.

Vybrané publikace:

 • JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; VONDRA, J.:
  Investigation of the Influence of Modern Coating Applied to the Cutting Inserts During Machining,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.4, pp.2516-2520, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; OSIČKA, P.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; POLZER, A.:
  Residual stress when face milling aluminium alloys,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.4, pp.2530-2535, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; KOUŘIL, K.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Analysis of finishing very precise holes by the reaming head MT3,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.3, pp.2421-2428, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J.:
  Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2018, (2018), No.4, pp.659-666, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; OPRŠÁL, R.; POLZER, A.; JAROŠ, A.; CHLADIL, J.:
  A special tool for making a detail of the T-groove,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2018, (2018), No.1, pp.117-123, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Shape Inspection of Gear Prototypes Using Reverse Engineering Method,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2017, (2017), No.6, pp.945-952, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; MAJERÍK, J.:
  Analysis of the Power Load when Finishing Very Precise Holes by Reaming Head MT3,
  TRANSFER 2017, pp.1-11, ISBN 978-80-8075-787-8, (2017), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  článek ve sborníku
  akce: Transfer 2017, Trenčianske Teplice, 23.11.2017-24.11.2017
 • JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; MAJERÍK, J.; JAŠEK, P.:
  THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MODERN COATINGS APPLIED TO THE CUTTING INSERTS DURING MACHINING,
  Transfer 2017, pp.1-10, ISBN 978-80-8075-787-8, (2017), Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  článek ve sborníku
  akce: Transfer 2017, Trenčianske Teplice, 23.11.2017-24.11.2017
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Reverse Engineering Method Used for Inspection of Stirrer´s Gearbox Cabinet Prototype,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.4, pp.1877-1882, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; KUDLÁČOVÁ, B.; ZEMČÍK, O.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Production of Planetary Mechanism Model Prototype using Additive Method of Rapid Prototyping,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2017, (2017), No.3, pp.374-381, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.; JÍLEK, M.; ČECH, J.; POLZEROVÁ, D.:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu Fischer
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš, Jílek Michal, Čech Jiří, Polzerová Dagmar:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu FISCHER
 • SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M.:
  Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1387-1391, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • Píška Miroslav, Jaroš Aleš:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE
 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  A NEW DESIGN OF ROUGHING MILLING CUTTER AND ITS MACHINING PERFORMANCE,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.10, pp.1035-1039, ISSN 1805-0476, MM Publishing s.r.o
  článek v časopise
 • KOLÁŘ, L.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  PRODUCTIVITY OF TROCHOIDAL MILLING,
  Transfer 2016, ISBN 978-80-8075-756-4, (2016)
  článek ve sborníku
 • KUDLÁČOVÁ, B.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Application of Fused Deposition Modelling Method to Production of Planetary Mechanism Model,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture 8, pp.197-197, ISBN 9788021453579, (2016), VUTIUM Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Investigation of the Influence of PVD Coatings Deposited on HSS Milling Cutter ,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.3, pp.506-512, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; KOLÁŘ, L.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Effect of Spindle Unit Extrusion on Stability of Machining Process,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.3, pp.329-333, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • BLAŽKOVÁ, V.; SEDLÁK, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.; MOURALOVÁ, K.; KOLÁŘ, L.:
  Obrábění pokročilých keramických materiálů,
  Strojírenská technologie, Vol.20, (2015), No.1, pp.2-11, ISSN 1211-4162, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Testing of Implant Prototype of Femoral Component Using Hydraulic Machine ZD40,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.3, pp.416-423, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.195-204, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  On the analysis of the sound spectrum at machining of the glass-polyester composite material,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.1, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; KOLÁŘ, L.:
  The analysis of specific cutting forces at machining of composite materials,
  ERIN 214, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • JAROŠ, A.; KOLÁŘ, L.; FIALA, Z.:
  The development of new HSS milling cutter with negative geometry for roughing operations.,
  ERIN 214, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Porovnání povlakovaných a nepovlakovaných VBD pro čelní frézování zušlechtěné oceli,
  MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, pp.3225-3232, ISBN 978-80-87952-00-9, (2013), Magnananitas
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, Hradec Králové, 09.12.2013-13.12.2013
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Vývoj měrné řezné síly s rozvíjejícím se opotřebením řezného nástroje,
  MMK 2013, pp.3429-3438, ISBN 978-80-87952-00-9, (2013), Magnanimitas
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, Hradec Králové, 09.12.2013-13.12.2013
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; DVOŘÁČEK, J.:
  Influence of a tool wear on sound frequency of milling process,
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, pp.3483-3489, ISBN 978-80-905243-3-0, (2012), Magnanimitas
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, Hradec Králové, 10.12.2012-14.12.2012
 • JAROŠ, A.; FIALA, Z.; DVOŘÁČEK, J.:
  INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ALTICRN COATING FOR DRY MILLING OF CONSTRUCTION STEEL 1.8159,
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, pp.3475-3482, ISBN 978-80-905243-3-0, (2012), MAGNANIMITAS
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, Hradec Králové, 10.12.2012-14.12.2012

Seznam publikací na portálu VUT