Ing. Aleš Jaroš, Ph.D.

E-mail:   jaros.a@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1527
Telefon:   +420 54114 2404

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Bc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Vrtáky z rychlořezných ocelí a jejich využití.
 • 2010, Ing. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Aplikace PVD povlaků pro čelní frézování.
 • 2015, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, téma práce: Nové frézovací nástroje z rychlořezné oceli pro hrubovací operace.

Přehled zaměstnání

 • od 09/2014 až 06/2015 asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • od 07/2015 - dosud, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění I - EAC
 • Experimentální metody - HE1
 • Technologie obrábění - DTB
 • Technologie obrábění - BTop
 • Výrobní technologie II - 3VT

Vědeckovýzkumná činnost

 • HSS frézovací nástroje,
 • testování řezných nástrojů,
 • opotřebení břitu,
 • integrita povrchu,
 • odborná školení - technologie obrábění,
 • technologie přesného lití pomocí vytavitelného modelu,
 • výroba silikonových forem.

Akademické stáže v zahraničí

 • 01/2013 až 06/2013 - Zahraniční studijní stáž na Technical University of Denmark (DTU), 2800 Kgs. Lyngby (Dánsko).

Projekty

 • Specifický výzkum 2011: Analýza řezivosti a opotřebení nástrojů z HSS ocelí s PVD povlaky na bázi (Al,Ti,Cr)N a jejich dynamických vlastností s využitím modální analýzy při čelním frézování.
 • Specifický výzkum 2012: Nový HSS frézovací nástroj s vnitřním chlazením pro hrubování.
 • Specifický výzkum 2013: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2014: Analýza zvukového spektra obráběcího procesu.
 • Specifický výzkum 2016: Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT