Ing. Ondřej Krištof

E-mail:   Ondrej.Kristof@vut.cz 
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   7
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Vytváření kapalinové clony pro absorpci plynných exhalací.
Školitel:   prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT