doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.

E-mail:   danek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
Odbor stavby letadel
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0421
Telefon:   +420 54114 2229
Pracoviště:   Letecký ústav
Letecká škola VUT
Zařazení:   Pracovník
Místnost:   A1/0421
Telefon:   +420 54114 2229

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1965,SPŠ strojnická v Uherském Hradišti,obor Všeobecné strojírenství
 • 1970,Ing.,Letecká fakulta,VAAZ v Brně,obor Stavba letadel
 • 1981,CSc.,Letecká fakulta,VAAZ v Brně,obor Stavba dopravních strojů a zařízení,specializace Stavba letadel
 • 1986,Doc.,Fakulta strojní VUT v Brně,obor Stavba dopravních strojů a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 1970-1974,vývojový pracovník v oddělení aerodynamiky,LET Kunovice
 • 1974-1983,odborný asistent,katedra letadel a motorů,letecká fakulta VAAZ v Brně
 • 1983-1986,odborný asistent,katedra letadel,FS VUT v Brně
 • 1986-1993,docent,katedra letadel,FS VUT v Brně
 • 1993-2006,zástupce ředitele Leteckého ústavu FSI VUT v Brně
 • 1993-doposud,docent,Letecký ústav FSI VUT v Brně
 • 1997-2013 vedoucí Letecké školy VUT (certifikát CZ/FTO-011)

Pedagogická činnost

 • přednášející a garant předmětů v MS: Mechanika letu I,II, Praktická letová měření, Základy kosmonautiky
 • přednášející a garant předmětů v BS: Základy letu I,II 
 • školitel doktorandů v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Stavba letadel a provoz letadel
 • přednášky o Letectví a kosmonautice v Universitě třetího věku
 • odborné kurzy pro letecký průmysl v programu ECADS
 • lektor Letecké školy VUT v Brně (CZ/ATO-011)
 • 1985-2015 lektor Letecké školy Aeroklubu Brno-Medlánky
 • instruktor létání na motorových kluzácích, kvalifikace FI(TMG)
 • lektor Letecké školy JetAge v Bratislavě
 • předseda komise pro státní zkoušky na ŽU v Žilině

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aerodynamika a mechanika letu - stabilita a řiditelnost letounu, letové výkony,letová měření a zkoušení letadel za letu

Akademické stáže v zahraničí

 • 1992,Institut für Flugzeugbau und Leichtbau,Institut für Flugmechanik,Technische Universität Braunschweig,měsíční studijní a odborná stáž
 • 1993,Institut für Flugzeugbau und Leichtbau,Technische Universität Braunschweig,měsíční studijní a odborná stáž

Univerzitní aktivity

 • 1991-1994,proděkan FSI pro pedagogickou činnost
 • 1993-2006,zástupce ředitele Leteckého ústavu
 • 1999-2005,vedoucí odboru Letových aplikací na Leteckém ústavu
 • 1997-1999,vedoucí Letecké školy VUT,certifikované dle národního předpisu L1
 • 1999-2013,vedoucí Letecké školy VUT (CZ/FTO-011),certifikované dle evropského předpisu JAR-FCL 1

Mimouniverzitní aktivity

 • člen redakční rady Czech Aerospace Proceedings (ČR)
 • člen redakční rady Aviation (Litva)
 • člen Technické komise Aeroklubu České republiky
 • člen Aeroklubu Brno-Medlánky a Brno-Slatina
 • držitel pilotních licencí pro letouny,kluzáky a motorové kluzáky
 • držitel kvalifikace zkušebního pilota kluzáků a motorových kluzáků
 • držitel kvalifikace instruktora létání na motorových kluzácích

Ocenění vědeckou komunitou

 • Cena rektora za nejlepší skripta v roce 1987
 • Pamětní medaile ke 100.výročí založení strojní fakulty VUT za úspěšnou činnost v oblasti vědy a výzkumu.
 • Zlatá pamětní medaile akademika Františka Píška za dlouholetý přínos ke vzniku a rozvoji leteckého vzdělávání na VUT v Brně.

Projekty

 • Projekt GA ČR 103/01/0587 \"Zvyšování bezpečnosti a kvality v civilním letectví ČR\" (spoluřešitel)
 • 1999-2004 - Výzkumný záměr: \"Experimentální výzkum aerodynamických charakteristik na létajících laboratořích\" (odpovědný řešitel)
 • 2009-2010 \"Návrh informační databáze provozních předpisů civilního letectví a realizace mezinárodních požadavků na vzdělávání leteckého personálu\", projekt Ministerstva dopravy (odpovědný řešitel za VUT)
 • Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  1

  Citace ostatní (bez autocitací)

  11

  Aktuálně garantované předměty:

  Vybrané publikace:

  • DANĚK, V.:
   BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LETU V AEROVLEKU,
   Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, pp.20-25, ISBN 978-80-8070-829-0, (2008), Žilinská univerzita
   článek ve sborníku
   akce: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve, Žilina, 24.04.2008-25.04.2008
  • DANĚK, V.:
   VERIFIKACE POČETNÍCH ODHADŮ STOUPACÍCH RYCHLOSTÍ LETOVÝM MĚŘENÍM,
   Nové trendy v letectve 2007, pp.24-31, ISBN 978-80-8070-768-2, (2007), EDIS, ŽU
   článek ve sborníku
  • DANĚK, V.:
   Identifikace letových kinematických veličin při letecké nehodě,
   ISBN 80-8070-536-4, (2006), EDIS - ŽU
   článek ve sborníku
   akce: Zvyšovanie bezpečnosti v civilnom letectve - 2006, Žilina, 25.04.2006-26.04.2006
  • KOUŘIL, M.; DANĚK, V.; ŠOŠOVIČKA, R.:
   Measurement of aerobatic flight characteristics,
   4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2006, pp.41-46, ISBN 80-7043-486-4, (2006)
   článek ve sborníku
   akce: 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2006, University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering, 11.09.2006-13.09.2006
  • DANĚK, V.:
   VÝKONNOST,
   ISBN 80-7204-448-6, (2006), CERM, s.r.o.
   skriptum
  • DANĚK, V.; FIĽAKOVSKÝ, K.:
   ZÁKLADY LETU,
   ISBN 80-7204-449-4, (2006), CERM, s.r.o.
   skriptum
  • CHUDÝ, P.; DANĚK, V.:
   Computational Dynamics of an Elastic Airplane,
   BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS, pp.137-140, ISBN 80-85918-93-5, (2005), Academy of Sciences of the Czech Republic
   článek ve sborníku
   akce: ENGINEERING MECHANICS 2005, Svratka, 09.05.2005-12.05.2005
  • DANĚK, V.:
   Vývrtkové vlastnosti letounu a bezpečnost výcviku pilotů,
   Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2005, pp.23-28, ISBN 80-8070-394-9, (2005), Žilinská universita v Žilině
   článek ve sborníku
   akce: Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2005, Žilina, 10.05.2005-11.05.2005
  • DANĚK, V.:
   Bezpečnost provádění zatáček na letounu s vysazenou pohonnou jednotkou,
   Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve - 2004, pp.79-86, ISBN 80-8070-246-2, (2004), Žilinská univerzita v Žilině
   článek ve sborníku
   akce: Znižovanie nehodovosti v civilnom letectve -2004, Žilina, 12.05.2004-13.05.2004
  • KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.; DANĚK, V.; JEBÁČEK, I.:
   The Dynamic Measurement Unit Application for The Measurement of Light Aircraft Flight Characteristics,
   Transport means-2003, pp.69-73, ISBN 9955-09-511-3, (2003), Kaunas University of Technology
   článek ve sborníku
   akce: Sborník Economics and Management, Litva, 01.01.2001-01.01.2001
  • DANĚK, V.:
   Letadlová technika pro výcvik pilotů dle JAR-FCL 1,
   Education and Training in Aviation Industry, pp.46-51, ISBN 80-8070-102-4, (2003), Žilinská universita
   článek ve sborníku
   akce: Education and Training in Aviation Industry, Žilina, 27.06.2003-28.06.2003
  • DANĚK, V.:
   Vliv křížových vazeb na dynamickou stabilitu letounu,
   Inženýrská mechanika 2003, pp.56-57, ISBN 80-86246-18-3, (2003), UTAM AV ČR Praha
   článek ve sborníku
   akce: Inženýrská mechanika 2003, Svratka, 12.05.2003-15.05.2003
  • DANĚK, V.:
   Analysis of aeroplane dynamic stability with six degree of freedom,
   Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education. Book of Abstracts, pp.37, ISBN 9986-05-571-7, (2002), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
   článek ve sborníku
   akce: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence od Education, Vilnius Lithuania, 27.11.2002-29.11.2002
  • DANĚK, V.:
   Research of Aerodynamic Characteristic on Flying Laboratory,
   Book of Abstracts 6-th International Scientific Conference Mechanical Engineering 2002, pp.23, ISBN 80-227-1783-5, (2002), Slovak University of Technology in Bratislava
   článek ve sborníku
   akce: Strojné Inžinierstvo 2002, Bratislava, 23.10.2002-24.10.2002
  • DANĚK, V.:
   Very light airplane longitudinal dynamic stability analysis,
   Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol.2002, (2002), No.5, pp.425-430, ISSN 0002-2667
   článek v časopise
  • DANĚK, V.:
   Výpočet a porovnání vybraných ukazatelů řiditelnosti kluzáku L-13 a L-13AC,
   Zborník konferencie New Trends of Development in Aviation, pp.20-28, ISBN 80-7100-970-7, (2002), Vojenská letecká akadémia v Košiciach
   článek ve sborníku
   akce: Nové trendy v rozvoji letectva, Košice , 04.09.2002-06.09.2002
  • DANĚK, V.:
   Početní a experimentální stanovení charakteristik podélné ovladatelnosti letadla,
   Sborník příspěvků konference Inženýrská mechanika 2002, pp.31-32, ISBN 80-214-2109-6, (2002), VUT v Brně
   článek ve sborníku
   akce: Inženýrská mechanika 2002, Svratka, 13.05.2002-16.05.2002
  • DANĚK, V.:
   Aplikace zjednodušeného výpočtového modelu pro rozbor dynamické stability letounu,
   Sborník příspěvků konference Inženýrská mechanika 2001, pp.54-55, ISBN 80-85918-64-1, (2001), UTAM AV ČR v Praze
   článek ve sborníku
   akce: ENGINEERING MECHANICS´2001, Svratka, 14.05.2001-17.05.2001
  • DANĚK, V.:
   Použití zjednodušeného výpočtového modelu pro parametrickou analýzu dynamické stability letounu,
   Letecký zpravodaj, Vol.2001, (2001), No.2, pp.8-11, ISSN 1211-877X, VZLÚ, a.s.
   článek v časopise
  • DANĚK, V.:
   Stranová dynamická stabilita letounu KP-3V,
   International Conference Engineering Mechanics 2000, pp.57-62, ISBN 80-86246-05-1, (2000), Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
   článek ve sborníku
  • DANĚK, V.; KOUŘIL, M.:
   Analysis of the KP-3V Airplane Lateral-Directional Dynamic Stability,
   Inženýrská mechanika 2000, díl II., Dynamika, pp.57-62, ISBN 80-86246-05-1, (2000), UTAM AV ČR
   článek ve sborníku
   akce: ENGINEERING MECHANICS '2000, Svratka, 05.05.2000-18.05.2000
  • DANĚK, V.:
   Analýza stranové dynamické stability velmi lehkého letounu,
   New Trends of Aviation Development, pp.28-34, ISBN 80-7100-970-8, (2000), Vojenská letecká akadémia v Košiciach
   článek ve sborníku
   akce: New Trends of Aviation Development, Košice, 06.09.2000-07.09.2000
  • DANĚK, V.:
   Computational Analysis of Longitudinal Dynamic Stability for Very Light Airplane,
   RESEARCH BULLETIN, Vol.2000, (2000), No.10, pp.83-88, ISSN 1425-2104
   článek v časopise
  • DANĚK, V.:
   Parametric Analysis of the Sailplane Longitudinal Dynamic Stability,
   International Journal Technical Soaring, Vol.24, (2000), No.3, pp.83-87, ISSN 0744-8990
   článek v časopise
  • DANĚK, V.; KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.:
   Design of the Flying Airfoil Testbed,
   Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany, pp.375-379, ISBN 80-7100-970-9, (1999), Vojenský letecký technický skúšobný ústav Košice
   článek ve sborníku
   akce: Vedecko-technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany, Košice, 21.10.1999-21.10.1999
  • DANĚK, V.; KOUŘIL, M.:
   Dynamická stabilita atmosferických letadel, GAČR
   výzkumná zpráva

  Seznam publikací na portálu VUT

  Anotace nejvýznamnějších prací:

  • KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.; DANĚK, V.; JEBÁČEK, I.:
   The Dynamic Measurement Unit Application for The Measurement of Light Aircraft Flight Characteristics,
   Transport means-2003, pp.69-73, ISBN 9955-09-511-3, (2003), Kaunas University of Technology
   článek ve sborníku
   akce: Sborník Economics and Management, Litva, 01.01.2001-01.01.2001

   Předkládaný článek nastiňuje možnosti využití moderních přístrojů (optické gyro) pro letová měření lehkých letadel. Podrobně se zabývá problematikou uskutečněných měření podélné dynamické stability letounu. Kontrola dynamické stability představuje jednu z důležitých součástí rozborů letových vlastností atmosférických letadel. Výpočty dynamické stability "doprovází" letoun od jeho prvotních návrhů a podstatnou měrou ovlivňují konečný vzhled letounu. Vhodnost navrhované koncepce letounu, popřípadě její nutné změny, se však projeví až po letových zkouškách. Výsledky zkoušek přímo slouží k průkazu stability a řiditelnosti navrhovaného letounu a rovněž k ověření aplikované teorie výpočtu.
  • DANĚK, V.:
   Analysis of aeroplane dynamic stability with six degree of freedom,
   Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence on Education. Book of Abstracts, pp.37, ISBN 9986-05-571-7, (2002), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
   článek ve sborníku
   akce: Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering and its Influence od Education, Vilnius Lithuania, 27.11.2002-29.11.2002

   Aplikace výpočtového modelu k analýze dynamické stability letounu se šesti stupni volnosti letounu,u něhož se projevují velmi silné aerodynamické křížové vazby podélného a stranového pohybu. Vazby způsobené interferencí mezi křídlem a trupem byly získány z výsledků měření v aerodynamickém tunelu.
  • DANĚK, V.:
   Research of Aerodynamic Characteristic on Flying Laboratory,
   Book of Abstracts 6-th International Scientific Conference Mechanical Engineering 2002, pp.23, ISBN 80-227-1783-5, (2002), Slovak University of Technology in Bratislava
   článek ve sborníku
   akce: Strojné Inžinierstvo 2002, Bratislava, 23.10.2002-24.10.2002

   V článku se rozebírají možnosti využití létající laboratoře vybudované na bázi motorového kluzáku L-13SE Vivat. Analyzují se způsoby měření aerodynamických charakteristik profilů. Uvádí se výsledky početních a experimentálních verifikací základních charakteristik motorového kluzáku, které musí být ověřeny před vlastními letovými měřeními.
  • DANĚK, V.:
   Very light airplane longitudinal dynamic stability analysis,
   Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol.2002, (2002), No.5, pp.425-430, ISSN 0002-2667
   článek v časopise

   Rozebírá se linearizovaný výpočtový model podélného pohybu letounu. Na základě linearizovaných pohybových rovnic, zapsaných ve stabilitní souřadnicové soustavě, se provádí parametrická analýza podélné dynamické stability letounu pro libovolný symetrický režim letu.
  • DANĚK, V.:
   Parametric Analysis of the Sailplane Longitudinal Dynamic Stability,
   International Journal Technical Soaring, Vol.24, (2000), No.3, pp.83-87, ISSN 0744-8990
   článek v časopise

   Rozbor linearizovaného matematického modelu podélného pohybu kluzáku. Vytvořen interaktivní programový produkt PODYST. Výpočtový model využit k rozboru vlivu některých hmotnostních a geometrických parametrů na rychlé podélné kmity a fugoidální kmity kluzáku po poruše zvoleného referenčního režimu letu.