doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.

E-mail:   hlinka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Fakulta strojního inženýrství
Zařazení:   Proděkan
Místnost:   A1/0419
Telefon:   +420 54114 2584
Pracoviště:   Letecký ústav
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/0419
Telefon:   +420 54114 2584
Pracoviště:   Letecký ústav
Odbor stavby letadel
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0419
Telefon:   +420 54114 2584

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Střední průmyslová škola strojnická, Sokolská 1, Brno
 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, specializace Stavba letadel
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, specializace Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2007, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2002-2011, Výzkumný pracovník Centra leteckého a kosmického výzkumu, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2005-2007, Odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2011-2013, Výzkumný pracovník NETME Centra
 • 2007-dosud, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavním předmětem zájmu je výzkum v oblasti spolehlivosti letadlové techniky, včetně analýz spolehlivosti soustav letadel. Oblasti řešení zahrnují mechanické soustavy (prvky) leteckých a kosmických zařízení, avionické soustavy letadel a elektrické zdrojové soustavy letadel.
 • Vývoj a zástavby soustav letadel.
 • Elektrické pohony letadel.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000, Výměnný studijní pobyt na KHBO, Oostende (Belgie)
 • 2006, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", KHBO Oostende, Belgie
 • 2007, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", VGTU, Vilnius Gediminas Technical Univeristy, Antanas Gustaitis Aviation Institut, Vilnius, Lithuania
 • 2009, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", KHBO Oostende, Belgie
 • 2009, Stáž s přednáškami v rámci programu ERASMUS/"Staff Mobility Programme", VGTU, Vilnius Gediminas Technical Univeristy, Antanas Gustaitis Aviation Institut, Vilnius, Lithuania

Univerzitní aktivity

 • 2007-2013, tajemník Leteckého ústavu, VUT FSI v Brně
 • 2014-dosud, proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s průmyslem, VUT FSI v Brně
 • 2014-dosud, člen Vědecké rady Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Projekty

Účast v mezinárodních projektech:

2009-2014  DAEDALOS  (Dynamics in Aircraft Engineering Design and Analysis for Light Optimized Structures ) – 7.RP, GA-2010-266411

2010-2014  CEDESA (Centre of Excellence for Design of Efficient and Safe Aircraft) – 7.RP, FP7-REGPOT-2010-1-264084

2009-2012  PPLANE (Personal Plane) – 7.RP, ACP8-GA-2009-233805

2006-2009  CESAR (Cost-Effective Small Aircraft) – 6.RP, Integrated project, Contract no. 30888

2006-2007  ENFICA-FC (Environmentally Friendly Inter City Aircraft powered by Fuel Cells) – 6.RP, AST5-CT-2006-030779

 

Účast v národních projektech:

2014-dosud   Asistenční systémy k podpoře správných rozhodnutí pilota zvyšujících bezpečnost provozu malých civilních letounů, grantový projekt TA04030510 podporovaný TAČR

2009-2013   Aplikace letounu VUT 001 Marabu pro pohon vodíkovými palivovými články, grantový projekt FR-TI1/061 podporovaný MPO

2009-2013   Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100, grantový projekt FR-TI2/276 podporovaný MPO

2006-2009   VUT 001 Marabu (Návrh a realizace letounu VUT 001 Marabu pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru), grantový projektFI-IM3/041 podporovaný MPO

2005-2010   EV55 (Návrh a vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV55), grantový projektFI-IM4/041 podporovaný MPO 

2005-2011  Centrum leteckého a kosmického výzkumu (CLKV), grantový projektLN 13511 podporovaný MŠMT

2004-2006   VUT100 (Vývoj letounu VUT100), grantový projektFI-IM/038 podporovaný MPO

 

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HLINKA, J.; TREFILOVÁ, H.:
  Identification of Major Safety Issues for Futuristic Personal Plane Concept,
  AVIATION, Vol.2014, (2014), No.18(3), pp.120-128, ISSN 1648-7788, Taylor&Francis and VGTU Press
  článek v časopise
  akce: READ 2012, VUT v Brně, 17.10.2012-19.10.2012
 • ČERVINKA, D.; KLÍMA, B.; PAZDERA, I.; PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  Battery System of Electric Airplane VUT 051 RAY,
  ECS Transaction, Vol.2012, (2012), No.40, pp.267-273, ISSN 1938-6737, ECS
  článek v časopise
 • HLINKA, J.; WEISMAN, A.; FINDA, J.:
  Options for Interconnection of Safety Assessment Methods and Reliability Centered Maintenance in General Aviation,
  Proceedings of 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, pp.1-11, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  VUT 001 MARABU: UNIVERSAL EXPERIMENTAL AIRCRAFT,
  Proceedings of 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, pp.1-9, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  DESIGN PHILOSOPHY AND REALIZATION OF VUT 001 MARABU EXPERIMENTAL AIRCRAFT AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION OF STUDENTS IN AEROSPACE ENGINEERING,
  Proceedings READ 2010, pp.1-11, (2010), Warsaw University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: READ 2010, Varšava, 28.06.2010-30.06.2010
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.; URÍK, T.; ŠPLÍCHAL, M.:
  VUT 001 MARABU: Design philosophy and realization of an experimental aircraft supporting UAV applications in civil sector,
  Unmanned Air Vehicle Systems, pp.37.1-37.11, ISBN 978-0-9552644-5-0, (2009), University of Bristol
  článek ve sborníku
  akce: Twenty-Fourth International Conference UNMANNED AIR VEHICLE SYSTEMS, Bristol, 30.03.2009-01.04.2009
 • HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M.; FINDA, J.:
  Equipment, systems and installations for experimental aircraft supporting UAV applications (VUT 001 MARABU),
  "Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems" Proceedings, pp.1-9, (2009), Royal Flemish Aerospace Engineering Society
  článek ve sborníku
  akce: International Symposium "Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems", Oostende, 11.03.2009-13.03.2009
 • HLINKA, J.; WEISMAN, A.:
  Experience with Failure Rate Estimates and Component Importance Measures for General Aviation Aircraft Systems,
  Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means, pp.95-103, ISBN 978-80-7395-096-5, (2008), University of Pardubice
  článek ve sborníku
  akce: Reliability, Safety and Diagnostics of Ttansport Structures and Means 2008, Pardubice, Česká republika, 25.09.2008-26.09.2008
 • HLINKA, J.; PÍŠTĚK, A.:
  EDUCATION, PROJECTS AND OTHER AEROSPACE ACTIVITIES ON BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CZECH REP.),
  1st CEAS European Air and Space Conference, pp.1121-1126, ISBN 3-938738-09-X, (2007), Deutsche Gesellschaft fur Luft und Raumfahrt (DGLR) - Godesberger Alle 70, D-53175 Bonn
  článek ve sborníku
  akce: 1st CEAS European Air and Space Conference, Berlin, 10.09.2007-13.09.2007
 • HLINKA, J.:
  Comparison of Reliability Analyses in Design Stage for Aviation and Space Applications,
  Acta Avionica, Vol.IX, (2007), No.13, pp.1-9, ISSN 1335-9479, Acta Avionica
  článek v časopise
 • HLINKA, J.:
  Safety/Reliability Analyses of GA Aircraft in Design and Certification Stage in Czech Republic,
  AVIATION, Vol.XI, (2007), No.4, pp.14-23, ISSN 1648-7788, Technika
  článek v časopise
 • HLINKA, J.:
  SAFETY ANALYSES OF AIRCRAFT AVIONIC SYSTEMS (on the aircraft level),
  Letecký zpravodaj, Vol.2005, (2005), No.3, pp.31-33, ISSN 1211-877X
  článek v časopise
 • HLINKA, J.:
  APPLICATION OF DEPENDABILITY ANALYSIS DURING CERTIFICATION OF AIRPLANES,
  Advanced Engineering Desing, pp.1-8, ISBN 80-86059-39-1, (2004)
  článek ve sborníku
  akce: 4th International Conference Advanced Engineering Design AED 2004, Glasgow, 05.09.2004-08.09.2004
 • HLINKA, J.:
  Dependability Assessment Possibilities for General Aviation Class Aircraft during Development and Certification,
  Letecký zpravodaj, Vol.2003, (2003), No.3, pp.48-51, ISSN 1211-877X, Výzkumný a zkušební letecký ústav
  článek v časopise
 • HLINKA, J.:
  Požadavky na spolehlivost letounů obsažené v předpisech FAR část 23 a část 25,
  Letecký zpravodaj, Vol.2002, (2002), No.4, pp.22-25, ISSN 1211-877X, VZLÚ, a.s.
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HLINKA, J.; TREFILOVÁ, H.:
  Identification of Major Safety Issues for Futuristic Personal Plane Concept,
  AVIATION, Vol.2014, (2014), No.18(3), pp.120-128, ISSN 1648-7788, Taylor&Francis and VGTU Press
  článek v časopise
  akce: READ 2012, VUT v Brně, 17.10.2012-19.10.2012

  Článek se zabývá bezpečností a spolehlivostí letadel spadajících pod futuristický koncept letadel pro osobní přepravu. Pokrývá aktivity Leteckého ústavu, VUT v Brně v mezinárodním výzkumném projektu PPLANE (7.RP). Na projektu spolupracuje mezinárodní tým pod vedením francouzského výzkumného ústavu ONERA. Je zaměřen na identifikaci konceptů a budoucích technologií pro budoucí leteckou přepravu - s využitím prostředků osobní přepravy letadly s malým počtem pasažérů. Klíčovou technologií, umožňující rozvoj konceptu, je vysoká míra automatizace.
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  VUT 001 MARABU: UNIVERSAL EXPERIMENTAL AIRCRAFT,
  Proceedings of 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, pp.1-9, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010

  Projekt letounu VUT 001 MARABU reprezentuje nový přístup k vývoji v různých oblastech a kombinuje je dohromady v jednom efektivním vývojovém a zkušebním prostředku. Například v oblasti civilních bezpilotních prostředků poskytuje platformu pro zkoušení vyvíjeného vybavení, aby překonal současné legislativní bariéry a vývojové problémy v ranných fázích vývoje.
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.; URÍK, T.; ŠPLÍCHAL, M.:
  VUT 001 MARABU: Design philosophy and realization of an experimental aircraft supporting UAV applications in civil sector,
  Unmanned Air Vehicle Systems, pp.37.1-37.11, ISBN 978-0-9552644-5-0, (2009), University of Bristol
  článek ve sborníku
  akce: Twenty-Fourth International Conference UNMANNED AIR VEHICLE SYSTEMS, Bristol, 30.03.2009-01.04.2009

  Článek popisuje alternativní přístup k vývoji bezpilotních prostředků; přístup založený na návrhu pilotovaného letounu a jeho postupné adaptaci na bezpilotní letoun. Konkrétně článek shrnuje historii vývoje projektu VUT 001 Marabu, popis navrhovaného experimentálního letounu včetně popisu jeho systémů a vybaven.
 • HLINKA, J.; ŠPLÍCHAL, M.; FINDA, J.:
  Equipment, systems and installations for experimental aircraft supporting UAV applications (VUT 001 MARABU),
  "Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems" Proceedings, pp.1-9, (2009), Royal Flemish Aerospace Engineering Society
  článek ve sborníku
  akce: International Symposium "Light Weight Unmanned Aerial Vehicle Systems and Subsystems", Oostende, 11.03.2009-13.03.2009

  Článek popisuje alternativní přístup k vývoji bezpilotních prostředků; přístup založený na návrhu pilotovaného letounu a jeho postupné adaptaci na bezpilotní letoun. Konkrétně je článek zaměřen na popis systémů a vybavení navrhovaného experimentálního leotunu VUT 001 Marabu.
 • HLINKA, J.:
  Safety/Reliability Analyses of GA Aircraft in Design and Certification Stage in Czech Republic,
  AVIATION, Vol.XI, (2007), No.4, pp.14-23, ISSN 1648-7788, Technika
  článek v časopise

  Příspěvek je věnován řešení aktuálních problémů z oblasti spolehlivosti letadlové techniky v České republice. Příspěvek obsahuje krátký historický úvod do problematiky spolehlivosti letadlové techniky, souhrn požadavků předpisů v této oblasti pro různé kategorie letadel a přehled metod využívaných českými výrobci letadlové techniky. Těžiště příspěvku je zaměřeno na kategorie letadel produkovaných domácími výrobci. Cenný je zejména přehled metod používaných pro průkaz bezpečnosti a spolehlivosti - včetně komentáře jejich používání různými výrobci v České republice (LET, Aero Vodochody, EVEKTOR). Příspěvek rovněž poskytuje souhrnnou informaci o zázemí a činnostech souvisejících s oblastí spolehlivosti na Leteckém ústavu, včetně prezentace některých dílčích výsledků. Navazuje popis praktické aplikace metod zabezpečení bezpečnosti a spolehlivosti v průběhu návrhu a certifikace avionické soustavy malého sportovního letounu.