Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

E-mail:   polzer@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://cadcam.fme.vutbr.cz
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1521
Telefon:   +420 54114 2545, 3429
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1521
Telefon:   +420 54114 2545, 3429

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vzdělání:

 • 1997, ISŠ COP Olomoucká 61, Brno, obor Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky
 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

 

Další kvalifikace:

 • 2007, absolvent konverzního školení na téma PowerMILL 8 (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2008, absolvent kurzu Úprava postprocesorů pro PowerMILL (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2009, absolvent kurzu Traingyng of Trainers - Control system Sinumerik 810D/840D - DIN/ISO, ShopMill, ShopTurn (pořadatel kurzu - Siemens s.r.o.);
 • od roku 2010 absolvent pravidelných (1x ročně) odborných seminářů firmy SECO TOOLS CZ, s.r.o.;
 • 2013, absolvent odborného kurzu Postprocessing in PowerMILL 2013 (pořadatel kurzu -Delcam UK);
 • 2014, absolvent odborného kurzu se zaměřením na měření struktury povrchu a 3D tvaru prostřednictvím mikroskopu Alicona;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens - Erlangen, Německo: CNC frézování - Sinumerik;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens: CNC soustružení - Sinumerik;

Přehled zaměstnání

 • 1.2.2002-30.6.2002, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 1.12.2003-30.9.2005, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 1.10. 2005-30.9.2007, asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2006-2013 - redaktor Technického týdeníku
 • od 1.10. 2007-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • od 1.1.2010-doposud, odborný pracovník na projektu EP13900004 (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002) - NETME Centre

Pedagogická činnost

Garant předmětů vyučovaných na Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
EAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
FAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-K Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-K Aplikace CAD/CAM v technologii II
9SC1 Systémy CAD I
9SC2 Systémy CAD II

 

Vyučující v předmětech Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

 • Obrábění na CNC strojích
 • Aplikace CAD/CAM v technologii II
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění II
 • Application of CAD/CAM in Technology I and II
 • Systémy CAD I a II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Za hlavní zaměření vědeckovýzkumné činnosti lze považovat rozvoj aplikací CNC obrábění i CAD/CAM technologií.
 • Velkou míru pozornosti věnuji studiu se zaměřením na silové zatížení (aparatura Kistler) při obrábění tvarových ploch např. monolitními frézovacími nástroji s kulovým čelem.
 • Proces obrábění je doprovázen tepelnými změnami, které dále analyzuji prostřednictvím termovizního systému Flir SC2000 a specializovaného softwaru Researcher 2001.
 • Proces obrábění (dynamické změny) analyzuji za použití vysokorychlostní digitální kamery TroubleShooter.
 • Pro studium změn struktury povrchu využívám aparaturu Talysurf Intra 50.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005 - Siemens Germany - Erlangen, Berlin, Bad Neustadt - CNC specialista
 • 2005 - Sandvik - Vídeň, Rakousko
 • 2008 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista
 • 2008 - Školicí středisko Renishaw UK, New Mills, Wotton under Edge (UK) - Měření na CNC
 • 2009 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2009 - DMG - Pfronten, Německo
 • 2010 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2011 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2012 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2013 - Delcam, Birmingham - Postprocesing
 • 2013 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2014 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2016 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2017 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista

Univerzitní aktivity

 • od r. 2014: Zástupce ředitele Ústavu strojírenské technologie
 • od r. 2009: Manažer nabídky na Fakultě strojního inženýrství (v rámci projektu Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji) 
 • od r. 2007: Správa fakultních licencí pro CAD/CAM softwary (FSI VUT v Brně)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-2009: spolupořadatel celostátní soutěže CNC programátorů s kategoriemi student a profesionál;
 • zakladatel seriálu Příklady úloh CNC obrábění, který vychází na internetových stránkách odborného čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2006-2013);
 • zakladatel seriálu Akademie CNC obrábění, který pravidelně vychází v odborném čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2009-2013);
 • od roku 2014 předseda hodnotící komise Siemens soutěže v CNC programování (soutěž je mezi studenty i mezi středními školami);

Spolupráce s průmyslem

 • dlouhodobé spolupráce především s firmami: Siemens, s.r.o.; Renishaw, s.r.o.; Delcam Brno, s.r.o., SECO Tools CZ, s.r.o.;

 

 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Základy moderního CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Pokročilé metody CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D profesionálně

Klíčová slova

 • NC, CNC
 • CAD, CAM
 • Sinumerik, Heidenhain
 • PowerMill, FeatureCAM
 • Productivity+, Renishaw OMV

Projekty

 • 2003: spoluřešitel grantu číslo 101/02/0770.
 • 2004: spoluřešitel projektu MŠMT 262100003 (CEZ J 22/98 262100003) Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií.
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů.
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz.
 • 2005: spoluřešitel grantu GAČR 1001/98/0855.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními povlaky.
 • 2006: spoluřešitel projektu MPO ČR FT-TA 3/072.
 • 2005-2007 projekt ESF reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management.
 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Studie změny teplotních polí v průběhu vrtání hlubokých otvorů.
 • 2007: Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • Fakultní projekt FSI r. 2007 - Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů.
 • Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • 2007: Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických oborů Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.
 • 2008: Rozvojový projekt CSM46: Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.
 • 2008: Rovojový projekt ČR-FR: Noví inženýři pro mezinárodní spolupráci ve vysoce produktivním průmyslu
 • Simulace tvorby třísky a opotřebení frézovacích nástrojů pomocí explicitní MKP.
 • 2009-2012: Projekt ESF reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím
 • 2009-2012 projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0017: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky  zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji.
 • 2009-2011: projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0094: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií.
 • od roku 2010 projekt reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002: NETME Centre.
 • 1.1.2011-31.12.2013 - Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace.
 • Specifický výzkum 2011-2013 - Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace (FSI-S-11-28)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138).
 • 2012-2013, spoluešitel projektu: Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek, MORAVIA CANS a.s., program Alfa. 
 • 2015, spolupráce na řešení specifického výzkum FSI s názvem "Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti"  (FSI-S-14-2394).
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky.
 • 2015-2019: spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032 WP2 Advanced metal structures.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

8

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  Shoulder End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies,
  MM Science Journal, pp.2536-2542, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; OSIČKA, P.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; POLZER, A.:
  Residual stress when face milling aluminium alloys,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.4, pp.2530-2535, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies,
  MM Science Journal, pp.2192-2197, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; OPRŠÁL, R.; POLZER, A.; JAROŠ, A.; CHLADIL, J.:
  A special tool for making a detail of the T-groove,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2018, (2018), No.1, pp.117-123, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Shape Inspection of Gear Prototypes Using Reverse Engineering Method,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2017, (2017), No.6, pp.945-952, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Odborná analýza technologičnosti konstrukce (2017)
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Reverse Engineering Method Used for Inspection of Stirrer´s Gearbox Cabinet Prototype,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.4, pp.1877-1882, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • POLZER, A.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; FIALA, Z.:
  Výroba špičkového ozubení v České Lípě - hlučnost ozubených kol, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A.:
  Výroba špičkového ozubení v České Lípě, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Whirling Turbine,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2017, (2017), No.2, pp.242-250, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Half-Flap,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1364-1370, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M.:
  Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1387-1391, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Odborná analýza technologičnosti konstrukce (2016)
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.; DUFKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Moderní trendy při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K.:
  Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.3, pp.612-622, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A.:
  Development and Production of Prototype Model of Axial Fan,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.2, pp.436-444, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • Polzer Aleš, Píška Miroslav, Sliwková Petra:
  Analýza reklamovaného kusu F01M101651 Metaldyne Oslavany
 • FIALA, Z.; PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Redukce samobuzeného kmitání
  odborná zpráva
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  odborná zpráva
 • POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P.:
  ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN-WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS,
  Journal of Machine Engineering, pp.41-49, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • POLZER, A.:
  Odborná analýza technologičnosti konstrukce
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Píška Miroslav, Polzer Aleš:
  Řezné zkoušky vzorků upravených různými způsoby
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Řezné zkoušky vzorků upravených různými způsoby
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.:
  Deformace stopkových frézovacích nástrojů při obrábění,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2015, (2015), No.5, pp.32-33, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; DUFKOVÁ, K.:
  On the Modern CNC Milling With a Compensation of Cutting Tools Deflections,
  DAAAM International Science Book 2014, pp.311-322, ISBN 978-3-901509-98-8, (2014), DAAAM International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, pp.102-108, ISBN 978-80-87583-11-1, (2014), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno, 26.11.2014-27.11.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Povrcháři , Vol.Volume 9, (2014), No.1, pp.28-31, ISSN 1802-9833
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Moderní CNC frézování s kompenzací deformace řezného nástroje,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.1-10, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • POLZER, A.:
  Odborná analýza technologičnosti konstrukce
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Analýza řezivosti maticových povlakovanýchzávitníků v austenitické oceli, ÚST FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.; BUMBÁLEK, B.:
  Teoretická studie vlivů technologie broušení na integritu obrobeného povrchu
  odborná zpráva
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z.:
  On the effective milling of large workpieces,
  Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.149-158, ISBN 978-91-7501-892-8, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • POLZER, A.:
  Aplikace CAD/CAM v technologii,
  Aplikace CAD/CAM v technologii, pp.1-348, (2012)
  učebnice
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Teplotní analýza vlivu frézování na prohýbání desky
  odborná zpráva
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Annals of DAAAM , Vol.Volume 23, (2012), No.No1, pp.831-834, ISSN 2304-1382, TU Vienna
  článek v časopise
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, pp.831-834, ISBN 978-3-901509-91-9, (2012), TU Vienna
  článek ve sborníku
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Odborná zpráva - experimentální měření změn povrchové teploty vzorků (plechovek)
  odborná zpráva
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2012, (2012), No.7, 8, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Programování moderních CNC strojů - Výukové texty ke kurzům,
  Programování moderních CNC strojů - Výukové texty ke kurzům, pp.1-70, ISBN 978-80-214-4519-2, (2012), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  skriptum
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí,
  Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav., pp.4-9, ISBN 978-80-904502-9-5, (2011), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno hotel Myslivna, 22.11.2011-23.11.2011
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; POLZER, A.:
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů,
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, pp.1-153, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Optimalizace technologických procesů ve výrobní praxi,
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, pp.79-90, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011)
  článek ve sborníku
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • POLZER, A.; VAŠÍK, P.:
  Progresivní frézování,
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, pp.91-92, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  článek ve sborníku
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D.:
  NEWTECH 2011,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.1-267, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.:
  FEM Machining Simulation Using LS-DYNA,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.121-126, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • SLANÝ, J.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  On the effective reaming of austenitic steels with cermet reamers and flood cooling,
  Proceedings of the SPS 11, pp.228-234, ISBN 978-91-86401-05-4, (2011), The Swedish Production Academy
  článek ve sborníku
  akce: SPS 11 The 4th International Swedish Production Symposium, Lund, 03.05.2011-05.05.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Optimalizace výrobních procesů ve výrobní praxi,
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi, pp.339-347, ISBN 978-80-260-0023-5, (2011), ČSOP, VM 2011
  článek ve sborníku
  akce: Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi, Zlín, 22.03.2011-22.03.2011
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁKOVÁ, J.; POLZER, A.:
  Ústav strojírenské technologie
  různé
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesních kapalin na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Technický týdeník, Vol.2010, (2010), No.2, pp.13-17, ISSN 0040-1064, Česká strojnická společnost
  článek v časopise
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; LADECKÝ, T.:
  Prototyping by Single Point Incremental Forming,
  Kovárenství, Vol.2010, (2010), No.38, pp.37-40, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s.
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesní kapaliny na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.10-15, ISBN 978-80-02-02237-4, (2010), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (17), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (16), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.:
  Moderní výrobní technologie pro 21 století,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.1-232, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademická nakladatelství CERM, s.r.o.
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  On the precise shoulder milling with an optimized 4-axis CNC machining,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.43-47, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), CERM
  článek ve sborníku
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC-Toolpath Generation,
  Technologies in Machine Building, Vol.XXVII, (2009), No.2009, pp.165-168, ISSN 1221-4566, University of Galati
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2009, Galati, 23.09.2009-25.09.2009
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (15), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (14), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (13), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (12), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (11), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (10), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (9), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (8), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ISBN 270545, (2009), University of New Orleans
  prezentace
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ICCE-17, pp.389-389, ISBN none, (2009), University of New Orleans
  abstrakt
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (7), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (6), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (5), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Integrace CNC obrábění do procesů měření,
  Technický týdeník, Vol.57, (2009), No.11, pp.1-13, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (4), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (3), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (2), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Akademie CNC obrábění (1), SpringerMedia CZ
  redakční článek
 • POLZER, A.:
  Integrace měření do procesů třískového obrábění,
  Technický týdeník, Vol.57, (2009), No.7, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Praktický příklad č. 3,
  Technický týdeník, Vol.57, (2009), No.5, pp.1-16, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Stress-strain analysis of end milling HSS cutters reflecting the wear process,
  CIRP Annual Meeting 2009, pp.1-6, (2009), CIRP
  prezentace
 • POLZER, A.:
  Produktivní vrtání hlubokých otvorů (až 30D bez přerušení posuvu),
  Technický týdeník, Vol.57, (2009), No.2, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Simulace tvorby třísky a opotřebení frézovacích nástrojů pomocí explicitní MKP,
  FSI Junior konference 2008 Prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů, pp.219-226, ISBN 978-80-214-3834-7, (2009), VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • POLZER, A.:
  Obrábění & měření,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.26, pp.1-8, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; POLZER, A.:
  Cutting Tool Performance and Geometrical Analysis of Progressive HSS Drills,
  TRANSFER 2008, pp.51-51, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • FOREJT, M.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  The influence of cutting conditions and chip form for cutting-off operations with modern tools,
  TRANSFER 2008, pp.33-33, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • POLZER, A.:
  Pokročilé metody programování č. 2,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.24, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Pokročilé metody programování č. 1,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.22, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Nové možnosti NC programování řídicího systému Sinumerik.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.20, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Praktický příklad č. 2.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.15, pp.1-13, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Testování procesní kapaliny RENOFORM TRS 150,
  Mazaní v moderním průmyslovém podniku, pp.22-32, ISBN 978-80-02-02041-7, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 17.06.2008-18.06.2008
 • POLZER, A.:
  Praktický příklad č. 1.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.14, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  New Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008, pp.236-239, ISBN 978-80-553-0044-3, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: Nové smery vo výrobných technológiách 2008, Prešov, 19.06.2008-21.06.2008
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  New Hard Nano-Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.7, (2008), No.2, pp.69-71, ISSN 1335-7972
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008
 • POLZER, A.:
  Možnosti ovládacích panelů obráběcích strojů.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.9, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Možnosti softwaru SinuTrain.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.6, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Technologie vrtání v IR spektru.,
  Technický týdeník, Vol.56, (2008), No.6, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • ZOUHAR, J.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů,
  FSI Junior konference, pp.118-125, ISBN 978-80-214-3565-0, (2008), Vysoké uční technické v Brně, FSI
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.:
  Detaily při programování řídicího systému Sinumerik.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.16, pp.1-9, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Monolitní frézovací nástroje pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení
  dizertace
 • POLZER, A.:
  Monolitní frézovací nástroje pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení., VUTIUM
  teze Ph.D. práce
 • POLZER, A.:
  Frézovací a vrtací cykly v ShopMillu.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.11, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Frézování a vrtání na soustruhu.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.6, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  ShopTurn Open verze 06.04.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.3, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  FRÉZOVÁNÍ IV,
  FRÉZOVÁNÍ IV, pp.1-205, ISBN 80-214-3239-X, (2007), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  Vliv technologie výbrusu na množství zbytkového austenitu,
  Frézování IV, pp.115-122, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • KOVÁČ, M.; KUZMA, Z.; POLZER, A.:
  Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu.,
  FSI Junior konference 2005, pp.1-9, ISBN 978-80-214-3365-6, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • POLZER, A.:
  Možnosti programování cyklu CYCLE95 v systému ShopTurn.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.15, pp.1-11, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  ShopTurn Open V 06.04.,
  Technický týdeník, Vol.55, (2007), No.13, pp.1-9, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; JULIŠ, M.:
  Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními PVD povlaky,
  FSI Junior konference 2005, pp.16-20, ISBN 978-80-214-3365-6, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.:
  Dílenské programování v systému ShopMill.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.24, pp.1-12, ISSN 0040-1064, SpringerMedia
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Dílenské programování v systému ShopTurn.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.23, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • KOVÁČ, M.; POLZER, A.; VEVERKA, A.:
  Numerical Simulation of The Investment Casting,
  International 46th Foundry Conference in Portoroz, pp.44-44, (2006), Družstvo livarjev Slovenije
  článek ve sborníku
  akce: International 46. foundry conference Portorož, Portorož, 13.09.2006-15.09.2006
 • POLZER, A.:
  Parametrické programování a skoky v NC programech.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.17, pp.1-10, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  CAD systém jako součást systémů Sinumerik.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.14, pp.1-9, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Křivka typu "spline" v systému SinuTrain.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.13, pp.1-13, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • POLZER, A.:
  Trapézový závit v systému Sinumerik 810D.,
  Technický týdeník, Vol.54, (2006), No.12, pp.1-7, ISSN 0040-1064, SpringerMedia CZ
  článek v časopise
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  The effect of extrernal and internal cooling on drilling process,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.64-67, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Workpiece Thermal Fields when Machining in Dry and Wet Cooling Environment,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.60-63, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Cutting performance of ball coated cemented carbide cutters,
  HONEYWELL EMI 2005, pp.153-157, ISBN 80-214-2942-9, (2006), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií a Fakulta strojního inženýrství
  článek ve sborníku
  akce: Honeywell EMI 2005, Brno, 26.05.2005-26.05.2005
 • KOVÁČ, M.; POLZER, A.:
  Numerical Simulation of Investment Casting and Measuring Thermal fields,
  13th International Students Day of Metallurgy Leoben, pp.241-248, ISBN 3-901384-18-9, (2006), Asmet
  článek ve sborníku
  akce: 13th International Students Day of Metallurgy, Leoben, 30.03.2006-01.04.2006
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; ŠMÍD, O.:
  Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie, FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • POLZER, A.:
  Rozvoj monolitních frézovacích nástrojů pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení,
  Mezinárodní vědecká konference, pp.27-27, ISBN 80-248-0895-1, (2005), VŠB TU Ostrava, fakulta strojní
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní vědecká konference, VŠB TU Ostrava, 07.09.2005-09.09.2005
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Analýza plochy řezu vznikající při obrábění frézou s kulovým čelem,
  Moderní matematické metody v inženýrství, pp.214-217, ISBN 80-248-0951-6, (2005), VŠB TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 14. seminář Moderní matematické metody v inženýrství, VŠB TU Ostrava, 30.05.2005-01.06.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; VAŠÍK, P.:
  Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz,
  FSI Junior konference 2004, pp.10-14, ISBN 80-214-2934-8, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P.:
  Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů.,
  FSI Junior konference 2004, pp.1-6, ISBN 80-214-2934-8, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POSPÍŠILOVÁ, S.:
  Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů.,
  FSI Junior konference 2005, pp.1-1, ISBN 978-80-214-3365-6, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  Force analysis of up and down milling with end solid mills,
  CO-MAT-TECH 2004, pp.165-165, ISBN 80-227-2121-2, (2004), Vydavatelstvo STU v Bratislave
  článek ve sborníku
  akce: CO-MAT-TECH 2004, Trnava, 14.10.2004-15.10.2004
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A., POLZER, A., CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Drilling of glass fibre reinforced plastics: Cutting forces and wear,
  TRANSFER 2003, pp.345-353, ISBN 80-8075-001-7, (2003), GC-TECH, Ing. Peter Gerši
  článek ve sborníku
  akce: Transfer 2003, Trenčín, 23.10.2003-24.10.2003
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  FRÉZOVÁNÍ III,
  Frézování III, pp.1-178, ISBN 80-214-2436-2, (2003), Ing. Zdeněk Novotný, CSc., nám. Republiky 15, 614 00 Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Studie řezivosti hrubovacích fréz z produkce ZPS-FN, a.s., Zlín,
  Frézování III, pp.145-160, ISBN 80-214-2436-2, (2003), VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie
  článek ve sborníku
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha,
  International Tools Conference "TOOLS 2003", pp.40-40, ISBN 80-7318-135-5, (2003), UTB ve Zlíně
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference "Nářadí 2003", Zlín, 21.05.2003-22.05.2003
 • PÍŠKA, M., POLZER, A.:
  Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha,
  International Tools Conference "TOOLS 2003", pp.40-40, ISBN 80-7318-135-5, (2003), UTB ve Zlíně
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference "Nářadí 2003", Zlín, 21.05.2003-22.05.2003

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  Shoulder End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies,
  MM Science Journal, pp.2536-2542, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Diamond materials are increasingly used in machining processes as a cutting material, due to their specific properties. Nowadays, is a natural diamond successively replaced by an man-made - synthetic diamond, what also increases their availability. The most used diamond material for milling operations is a synthetic polycrystalline diamond (PCD) produced by HPHT (high-pressure high-temperature) process, because the high fracture toughness of the tool during milling is required [DAVIS 1995] [Tso 2002]. In this work, five end mills with PCD brazed inserts sharpened by different electrical technologies were designed and then produced for the experiment. Three end mills were sharpened by Electrical Discharge Machining – Grinding and the remaining two by WEDM. The comparison of these technologies of sharpening was investigated. At the end of the experiment, the temperatures in the cutting area were determined by a temperature measurement and a different geometry of the tools was also evaluated. This was based on the force loading of the tools measured by the piezoelectric dynamometer 9257B
 • TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J.:
  End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies,
  MM Science Journal, pp.2192-2197, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Initially a natural diamond was used for cutting, but it was successively replaced by an man-made - synthetic diamond. Its application is limited only on non-ferrous materials, but also considering this limitation it is a very important cutting material. The most suited material based on diamond for milling operations is PCD - a synthetic polycrystalline diamond produced by HPHT (high-pressure high-temperature) process, because the high fracture toughness of the tool is required [DAVIS 1995] [Tso 2002]. Four end mills with PCD inserts sharpened by different electrical technologies were produced for the experiment as stated in this article. Two milling tools were sharpened by WEDM and the remaining two by Electrical Discharge Machining – Grinding. The aim of the experiment was to compare these technologies of sharpening. This was based on the surface roughness and topography analysis of sharpened surfaces of inserts, and in particular, on the force loading of the tools measured by the piezoelectric dynamometer 9257B over selected milling time slots.
 • POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P.:
  ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN-WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS,
  Journal of Machine Engineering, pp.41-49, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015

  Přesnost opracovaných dílů je jedním z nejdůležitějších hledisek pro všechny výrobce. Nicméně, při frézování působí síly, které způsobují průhyb řezného nástroje a obrobku. To má vliv na přesnost a kvalitu obrobených ploch. Rozsah odchylek může být predikován různými matematickými modely. To rovněž znamená, že v NC programu mohou být predikované odchylky zohledněny. Je tedy možné obrábět s vysokými hodnotami řezných podmínek a může být dosažena i vysoká kvalita obrobeného povrchu. V tomto článku jsou predikovány průhyby frézy a tenkostěnného obrobku. Experimentální výsledky ukazují, že průhyb prvků soustavy nástroj-obrobek může být při frézování kompenzován.
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, pp.831-834, ISBN 978-3-901509-91-9, (2012), TU Vienna
  článek ve sborníku
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012

  Tento článek popisuje efektivní řezání austenitické oceli pomocí závitníků HSS-E M6-6H Narex Zdanice, chráněných CrAlN, TiCN and TiN PVD povlaky. Jako obráběný materiálbyla použita chrom-ncklová nestabilizovaná ocel X5CrNi 18-10. Řezná rychlost vc=10 m/min, vnější chlazení s Cimperial HD 801-03 - 10%, 60 barů. CNC centrum MCV 1210 s dynamometrem KISTLER 9272. Výsledky prokázaly obrobení 40-45 s přijatelnou kvalitou opracování, nejlepších výsledků bylo dosaženo s CrAlN povlakem.
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

  Tvrdé povlaky na (Tix,Al1-x)N převládají s unikátními vlastnostmi náležícími nejpoužívanějším povlakům současnosti. Tyto povlaky jsou nanášeny PVD technologií s využitím buď obloukové metody nebo magnetronového naprašování. Nové nanokompozitní povlaky (Ti,Al)N a (Ti0,4,,Al0,6)N byly testovány za sucha i za mokra a tento dokument popisuje analýzu materiálového složení povlaku a testování řezivosti při zapichování kalené nízkolegované oceli.