Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

E-mail:   polzer@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://cadcam.fme.vutbr.cz
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Zástupce ředitele
Místnost:   A1/1521
Telefon:   +420 54114 2545, 3429
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1521
Telefon:   +420 54114 2545, 3429

16105

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vzdělání:

 • 1997, ISŠ COP Olomoucká 61, Brno, obor Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky
 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

 

Další kvalifikace:

 • 2007, absolvent konverzního školení na téma PowerMILL 8 (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2008, absolvent kurzu Úprava postprocesorů pro PowerMILL (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2009, absolvent kurzu Traingyng of Trainers - Control system Sinumerik 810D/840D - DIN/ISO, ShopMill, ShopTurn (pořadatel kurzu - Siemens s.r.o.);
 • od roku 2010 absolvent pravidelných (1x ročně) odborných seminářů firmy SECO TOOLS CZ, s.r.o.;
 • 2013, absolvent odborného kurzu Postprocessing in PowerMILL 2013 (pořadatel kurzu -Delcam UK);
 • 2014, absolvent odborného kurzu se zaměřením na měření struktury povrchu a 3D tvaru prostřednictvím mikroskopu Alicona;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens - Erlangen, Německo: CNC frézování - Sinumerik;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens: CNC soustružení - Sinumerik;

Přehled zaměstnání

 • 1.2.2002-30.6.2002, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 1.12.2003-30.9.2005, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 1.10. 2005-30.9.2007, asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2006-2013 - redaktor Technického týdeníku
 • od 1.10. 2007-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • od 1.1.2010-doposud, odborný pracovník na projektu EP13900004 (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002) - NETME Centre

Pedagogická činnost

Garant předmětů vyučovaných na Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
EAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
FAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-K Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-K Aplikace CAD/CAM v technologii II
9SC1 Systémy CAD I
9SC2 Systémy CAD II

 

Vyučující v předmětech Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

 • Obrábění na CNC strojích
 • Aplikace CAD/CAM v technologii II
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění II
 • Application of CAD/CAM in Technology I and II
 • Systémy CAD I a II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Za hlavní zaměření vědeckovýzkumné činnosti lze považovat rozvoj aplikací CNC obrábění i CAD/CAM technologií.
 • Velkou míru pozornosti věnuji studiu se zaměřením na silové zatížení (aparatura Kistler) při obrábění tvarových ploch např. monolitními frézovacími nástroji s kulovým čelem.
 • Proces obrábění je doprovázen tepelnými změnami, které dále analyzuji prostřednictvím termovizního systému Flir SC2000 a specializovaného softwaru Researcher 2001.
 • Proces obrábění (dynamické změny) analyzuji za použití vysokorychlostní digitální kamery TroubleShooter.
 • Pro studium změn struktury povrchu využívám aparaturu Talysurf Intra 50.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005 - Siemens Germany - Erlangen, Berlin, Bad Neustadt - CNC specialista
 • 2005 - Sandvik - Vídeň, Rakousko
 • 2008 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista
 • 2008 - Školicí středisko Renishaw UK, New Mills, Wotton under Edge (UK) - Měření na CNC
 • 2009 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2009 - DMG - Pfronten, Německo
 • 2010 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2011 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2012 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2013 - Delcam, Birmingham - Postprocesing
 • 2013 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2014 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2016 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2017 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista

Univerzitní aktivity

 • od r. 2014: Zástupce ředitele Ústavu strojírenské technologie
 • od r. 2009: Manažer nabídky na Fakultě strojního inženýrství (v rámci projektu Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji) 
 • od r. 2007: Správa fakultních licencí pro CAD/CAM softwary (FSI VUT v Brně)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-2009: spolupořadatel celostátní soutěže CNC programátorů s kategoriemi student a profesionál;
 • zakladatel seriálu Příklady úloh CNC obrábění, který vychází na internetových stránkách odborného čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2006-2013);
 • zakladatel seriálu Akademie CNC obrábění, který pravidelně vychází v odborném čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2009-2013);
 • od roku 2014 předseda hodnotící komise Siemens soutěže v CNC programování (soutěž je mezi studenty i mezi středními školami);

Spolupráce s průmyslem

 • dlouhodobé spolupráce především s firmami: Siemens, s.r.o.; Renishaw, s.r.o.; Delcam Brno, s.r.o., SECO Tools CZ, s.r.o.;

 

 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Základy moderního CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Pokročilé metody CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D profesionálně

Klíčová slova

 • NC, CNC
 • CAD, CAM
 • Sinumerik, Heidenhain
 • PowerMill, FeatureCAM
 • Productivity+, Renishaw OMV

Projekty

 • 2003: spoluřešitel grantu číslo 101/02/0770.
 • 2004: spoluřešitel projektu MŠMT 262100003 (CEZ J 22/98 262100003) Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií.
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů.
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz.
 • 2005: spoluřešitel grantu GAČR 1001/98/0855.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními povlaky.
 • 2006: spoluřešitel projektu MPO ČR FT-TA 3/072.
 • 2005-2007 projekt ESF reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management.
 • Fakultní projekt FSI r. 2006 - Studie změny teplotních polí v průběhu vrtání hlubokých otvorů.
 • 2007: Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • Fakultní projekt FSI r. 2007 - Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů.
 • Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • 2007: Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických oborů Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.
 • 2008: Rozvojový projekt CSM46: Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.
 • 2008: Rovojový projekt ČR-FR: Noví inženýři pro mezinárodní spolupráci ve vysoce produktivním průmyslu
 • Simulace tvorby třísky a opotřebení frézovacích nástrojů pomocí explicitní MKP.
 • 2009-2012: Projekt ESF reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím
 • 2009-2012 projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0017: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky  zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji.
 • 2009-2011: projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0094: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií.
 • od roku 2010 projekt reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002: NETME Centre.
 • 1.1.2011-31.12.2013 - Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace.
 • Specifický výzkum 2011-2013 - Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace (FSI-S-11-28)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138).
 • 2012-2013, spoluešitel projektu: Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek, MORAVIA CANS a.s., program Alfa. 
 • 2015, spolupráce na řešení specifického výzkum FSI s názvem "Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti"  (FSI-S-14-2394).
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky.
 • 2015-2019: spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032 WP2 Advanced metal structures.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

8

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P.:
  ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN-WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS,
  Journal of Machine Engineering, pp.41-49, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; DUFKOVÁ, K.:
  On the Modern CNC Milling With a Compensation of Cutting Tools Deflections,
  DAAAM International Science Book 2014, pp.311-322, ISBN 978-3-901509-98-8, (2014), DAAAM International Publishing
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z.:
  On the effective milling of large workpieces,
  Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.149-158, ISBN 978-91-7501-892-8, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • SLANÝ, J.; POLZER, A.; PÍŠKA, M.:
  On the effective reaming of austenitic steels with cermet reamers and flood cooling,
  Proceedings of the SPS 11, pp.228-234, ISBN 978-91-86401-05-4, (2011), The Swedish Production Academy
  článek ve sborníku
  akce: SPS 11 The 4th International Swedish Production Symposium, Lund, 03.05.2011-05.05.2011
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P.:
  ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN-WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS,
  Journal of Machine Engineering, pp.41-49, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015

  Přesnost opracovaných dílů je jedním z nejdůležitějších hledisek pro všechny výrobce. Nicméně, při frézování působí síly, které způsobují průhyb řezného nástroje a obrobku. To má vliv na přesnost a kvalitu obrobených ploch. Rozsah odchylek může být predikován různými matematickými modely. To rovněž znamená, že v NC programu mohou být predikované odchylky zohledněny. Je tedy možné obrábět s vysokými hodnotami řezných podmínek a může být dosažena i vysoká kvalita obrobeného povrchu. V tomto článku jsou predikovány průhyby frézy a tenkostěnného obrobku. Experimentální výsledky ukazují, že průhyb prvků soustavy nástroj-obrobek může být při frézování kompenzován.
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL,
  Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, pp.831-834, ISBN 978-3-901509-91-9, (2012), TU Vienna
  článek ve sborníku
  akce: 23rd International DAAAM Symposium, Zadar, 24.10.2012-27.10.2012

  Tento článek popisuje efektivní řezání austenitické oceli pomocí závitníků HSS-E M6-6H Narex Zdanice, chráněných CrAlN, TiCN and TiN PVD povlaky. Jako obráběný materiálbyla použita chrom-ncklová nestabilizovaná ocel X5CrNi 18-10. Řezná rychlost vc=10 m/min, vnější chlazení s Cimperial HD 801-03 - 10%, 60 barů. CNC centrum MCV 1210 s dynamometrem KISTLER 9272. Výsledky prokázaly obrobení 40-45 s přijatelnou kvalitou opracování, nejlepších výsledků bylo dosaženo s CrAlN povlakem.
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.395-398, ISBN 978-80-214-4112-5, (2011), Repropress, Srbská 53, Brno
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

  Tvrdé povlaky na (Tix,Al1-x)N převládají s unikátními vlastnostmi náležícími nejpoužívanějším povlakům současnosti. Tyto povlaky jsou nanášeny PVD technologií s využitím buď obloukové metody nebo magnetronového naprašování. Nové nanokompozitní povlaky (Ti,Al)N a (Ti0,4,,Al0,6)N byly testovány za sucha i za mokra a tento dokument popisuje analýzu materiálového složení povlaku a testování řezivosti při zapichování kalené nízkolegované oceli.
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise

  Analýza silového zatížení je běžnou součástí současného testování nástrojů, a to nejen pro testování nástrojů s kulovým čelem, ale obecně celého obrábění. Tento článek je zaměřen na analýzu silového zatížení při obrábění hliníkové slitiny frézou s kulovým čelem vyrobené z HSS. Při naklopení nástroje ve směru kolmém ke směru posuvu v rozsahu od 0 do 20deg byly pozorovány rozdíly silového zatížení. Řezné podmínky byly v průběhu obrábění nezměněny. V první části byl použit nepovlakovaný nástroj pro vyloučení vlivu povlaku a rozptylu v jeho kvalitě. V druhé části byly použity nástroje s povlaky na bázi (TixAl1-x)N a TiB2, přičemž bylo dosaženo zajímavých výsledků. Mimo jiné byly zkoumány parametry jako utváření třísky, drsnost povrchu a další, protože hrají klíčovou roli při obrábění tvarově složitých součástí pro formy.
 • PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M.:
  On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al)N PVD Coatings,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), pp.118-118, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), Repropress, Srbská 53, Brno
  abstrakt
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010

  Tvrdé povlaky na (Tix,Al1-x)N převládají s unikátními vlastnostmi náležícími nejpoužívanějším povlakům současnosti. Tyto povlaky jsou nanášeny PVD technologií s využitím buď obloukové metody nebo magnetronového naprašování. Nové nanokompozitní povlaky (Ti,Al)N a (Ti0,4,,Al0,6)N byly testovány za sucha i za mokra a tento dokument popisuje analýzu materiálového složení povlaku a testování řezivosti při zapichování kalené nízkolegované oceli.