Ing. Martin Slaný, Ph.D.

E-mail:   slany.m@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   B2/206a
Telefon:   +420 54114 2420

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Systém řízení procesu obrábění vodním paprskem s abrazivem.
 • 2006, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Obrábění vodním paprskem.
 • 2013, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch.

Pedagogická činnost

 • V rámci VUT
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění I - EAC
 • Aplikace CAD/CAM v technologii I - HC1
 • Přípravky a nástroje - FPN
 • Počítačové modelování a Rapid Prototyping - HRA
 • Geometrické modelování - MGM

Vybrané publikace:

 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Testing of Implant Prototype of Femoral Component Using Hydraulic Machine ZD40,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.3, pp.416-423, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.195-204, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.:
  Introduction to Processing of CT Clinical Metadata of Disabled Part of Patient Knee Joint,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.14, (2014), No.4, pp.611-618, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.:
  Production of prototype parts using Direct Metal Laser Sintering technology,
  ERIN 2014, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-13, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Vývoj měrné řezné síly s rozvíjejícím se opotřebením řezného nástroje,
  MMK 2013, pp.3429-3438, ISBN 978-80-87952-00-9, (2013), Magnanimitas
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, Hradec Králové, 09.12.2013-13.12.2013
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.:
  On the Reaming of Austenitic Steels with Coated Cermets,
  Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th International DAAAM Symposium in Viena, pp.117-118, ISBN 978-3-901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna
  článek ve sborníku
  akce: The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Auatomation: Power of Knowledge and Creativity", Vienna, 23.11.2011-26.11.2011
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; POLZER, A.:
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů,
  Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, pp.1-153, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D.:
  NEWTECH 2011,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.1-267, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; NEJEDLÝ, J.; PTÁČKOVÁ, M.; ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.:
  Comparison of materials produced by classical and modern additive (DMLS method) powder metallurgy,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.205-210, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesních kapalin na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Technický týdeník, Vol.2010, (2010), No.2, pp.13-17, ISSN 0040-1064, Česká strojnická společnost
  článek v časopise
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • SEDLÁČEK, J.; SLANÝ, M.:
  Analysis od delamination in drilling of composite materials,
  MM Science Journal, Vol.Vol. 3, (2010), No.6, pp.194-197, ISSN 1803-1269, MM Science
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A.:
  Vliv procesní kapaliny na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.10-15, ISBN 978-80-02-02237-4, (2010), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28.04.2010-29.04.2010
 • SLANÝ, M.; MADAJ, M.:
  Analýza řezivosti tříbřitých vrtacích nástrojů,
  FSI Junior konference, pp.253-260, ISBN 978-80-214-4116-3, (2010), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference, Brno, 03.02.2010-04.02.2010
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.:
  Moderní výrobní technologie pro 21 století,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.1-232, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademická nakladatelství CERM, s.r.o.
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • SLANÝ, M.; DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Statistical analysis of input data in AWJ cutting technology,
  Moderní výrobní technologie pro 21.století, pp.51-56, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.:
  Aplikace umělé inteligence na analýzu vstupních parametrů a materiálových charakteristik pro technologii AWJ,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.2009, (2009), No.1, pp.24-28, ISSN 1335-7972, Fakulta výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešov, Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovensko
  článek v časopise
 • MADAJ, M.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.:
  Cutting Tool Performance Analysis of New Drilling Tools,
  FSI Junior konference 2008, pp.211-218, ISBN 978-80-214-3834-7, (2009), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; POLZER, A.:
  Cutting Tool Performance and Geometrical Analysis of Progressive HSS Drills,
  TRANSFER 2008, pp.51-51, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M.:
  DEFINICE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK OVLIVŇUJÍCÍCH VÝSLEDNÝ POVRCH PO ŘEZÁNÍ PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIÍ AWJ ZA POUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE,
  FSI Junior konference 2007, pp.94-102, ISBN 978-80-214-3565-0, (2008), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M.:
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEFINITION OF MATERIAL ENTER DATA THAT DETERMINE QUALITY FINISH AFTER AWJ CUTTING PROCESS,
  Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar, pp.263-264, ISBN 3-901509-58-5, (2007), Published by DAAM International
  článek ve sborníku
  akce: Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, Vienna, 19.10.2005-22.10.2005
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M.:
  CREATING OF KNOWLEDGE BASE AS A SUPPORT FOR CHOOSING OPTIMAL CUTTING CONDITIONS IN AWJ TECHNOLOGY,
  Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar, pp.265-266, ISBN 3-901509-58-5, (2007), Published by DAAM International
  článek ve sborníku
  akce: Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, Vienna, 19.10.2005-22.10.2005

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou morfologie povrchu ocelového plechu z korozivzdorného materiálu. Použitá technologie konvenčního charakteru byla technologie stříhání na strojních tabulových nůžkách NTE 3150/6.3. Následná technologie úpravy jedné ze stříhaných hran byla technologie frézování. Jako porovnávací technologie byla zvolena nekonvenční metoda drátového elektroerozivního řezání. Morfologie povrchu byla porovnána až po následné výrobní operaci ohybu při různých poloměrech ohybů. Ohyby byly provedeny na speciálním přípravku s možností stupňovitého nastavení poloměru ohybu.
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Testing of Implant Prototype of Femoral Component Using Hydraulic Machine ZD40,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.3, pp.416-423, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá provedením a statistickým vyhodnocením tlakové zkoušky pomocí hydraulického zkušebního stroje ZD 40 za účelem zjištění pevnosti navrženého prototypového implantátu femorální komponenty, respektive maximální síly F, při níž dojde k porušení materiálu a vzniku trhliny. K tomuto účelu bylo nutné vyrobit reálné testovací vzorky nového prototypu implantátu femorální komponenty. Výroba čtyř kusů testovacích vzorků byla provedena v kooperaci s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a.s. Z důvodu ceny a dostupnosti v sortimentu nabízených litých materiálů byly testovací vzorky vyrobeny z biotolerované kobaltové slitiny Co-Cr-Mo, která se běžně implantuje do živého organismu.
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.195-204, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá návrhem a konstrukcí prototypového implantátu femorální komponenty kolenního kloubu s komplexním tvarovým matematickým popisem zejména funkčních (artikulujících) ploch. Podstata technického řešení vychází z myšlenky opláštění distální části femuru skořepinou určité tloušťky, přičemž jako referenční plocha určující vnitřní i vnější tvar skořepiny byla užita vyznačená, oříznutá, odsazená, vyhlazená a vytvořená plocha dolního konce stehenní kosti pacienta, která respektuje celkové zakřivení kolenního kloubu.
 • SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.:
  Introduction to Processing of CT Clinical Metadata of Disabled Part of Patient Knee Joint,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.14, (2014), No.4, pp.611-618, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá analýzou a procesem převodu CT klinických metadat reálného pacienta získaných v rámci spolupráce, výzkumu a vývoje individuálního implantátu kolenního kloubu na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. První část příspěvku je zaměřena na aplikaci programu 3D-DOCTOR, který z nasnímaných vstupních CT metadat ve formátu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) umožňuje získání požadovaných výstupních dat (model kosterní části pacienta, respektive kolenních kloubů) ve formátu .stl (Stereolithography) k dalšímu možnému využití (např. návrh a výroba individuální totální endoprotézy kolenního kloubu). Druhá část příspěvku je zaměřena na aplikaci programu RP MiniMagics, který umožňuje editaci, úpravu a celkovou optimalizaci polygonové sítě, kterou jsou popsány modely distální části femuru a proximální části tibie.
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.:
  Production of prototype parts using Direct Metal Laser Sintering technology,
  ERIN 2014, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-13, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014

  Příspěvek pojednává o technologii Direct Metal Laser Sintering (DMLS), která spadá do souboru aditivních technologií Rapid Prototyping (RP). Hlavním cílem je zejména podrobný popis aditivní technologie DMLS, poukázání na výhody, které nabízí a její využití v praxi. Praktická část popisuje výrobu a ekonomické porovnání několika prototypových dílů, které byly určeny pro reálné testování v automobilovém průmyslu.