Rekreační středisko FSI
ve Vříšti

Rekreační středisko FSI ve Vříšti

Zájemci o pronájem chalupy v době konání biatlonového šampionátu v termínu 19.–23. 12. 2018 prosím kontaktuje paní Růžičkovou ruzickova.k@fme.vutbr.cz.

Připomínky a náměty týkající se pobytu na RS ve Vříšti zasílejte na adresu tajemnik@fme.vutbr.cz.