Rekreační středisko FSI
ve Vříšti

Lokalita

Obec Vříšť je v současné době místní částí městysu Sněžné. Leží v mikroregionu Novoměstsko v malebných Žďárských vrších, nadmořská výška je 630 m n.m.. V obci žije cca 40 stálých obyvatel.

Obec se rozprostírá po obou stranách řeky Fryšávky. Původně se tato řeka jmenovala Vříšť a obec, která začala vznikat postupným osídlováním dělníky ze sklářské dílny a starých hamrů kolem poloviny 16. století, převzala její jméno. První písemná zmínka o obci s uvedením jejího jména pochází z roku 1666. Vříšť nemá typickou zástavbu s návsí a centrem, ale domky jsou, podobně jako u některých jiných malých obcí a samot v okolí, jakoby nahodile "rozhozeny" po kraji. Povodí Fryšávky bylo vybráno Mezinárodní unií pro ochranu přírody mezi chráněná území s celosvětovým významem.

Základní potravinářské a průmyslové zboží lze nakoupit v blízkém Sněžném (cca 2 km), kde je také zdravotní středisko a pošta. Rozsáhlejší síť obchodů je v Novém Městě na Moravě.